Η καθαρή ενέργεια εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

clean-energy-depends-fron-economic-developmentΗ καθαρή ενέργεια έχει εγγυημένη κυβερνητική στήριξη αναφορικά με τις μακροχρόνιες επιχορηγήσεις αλλά στο μέλλον οι παράγοντες ανάπτυξης της, που εξαρτώνται από την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και τους Ευρωπαϊκούς στόχους, είναι αμφίβολοι δήλωσαν ανώτερα στελέχη που συμμετείχαν σε μια σύνοδο για την ενέργεια.

Ο τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να αναπτυχθεί γρηγορότερα από την ευρύτερη οικονομία επειδή έχει τη στήριξη των κυβερνήσεων.

Ωστόσο τα επενδυτικά προγράμματα για νέες εγκαταστάσεις, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις χρηματοδοτήσεις και είναι ο κύριος λόγος που οι πλουσιότερες χώρες στρέφονται περισσότερο σε «πράσινες λύσεις» σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες.

Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας (ΙΕΑ) η οικονομική ύφεση θα συνέβαλε στην πτώση της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2009, την πρώτη ετήσια πτώση σε 65 χρόνια.

Η ΙΕΑ προβλέπει ότι η χρηματοδότηση των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας θα πέσει κατά 38% φέτος.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τα συστήματα ασφαλείας και την κλιματική αλλαγή, δήλωσε ένας εκπρόσωπος από τη σύνοδο για την ενέργεια.

Ορισμένες εταιρείες παραγωγής ενέργειας και κάποιοι αναλυτές ήταν δύσπιστοι για τις προοπτικές της Ευρώπης να εκπληρώσει τον στόχο της, παίρνοντας το ένα πέμπτο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 έναντι λιγότερου από 10% που είναι τώρα.

Ο στόχος της ΕΕ πιέζει ειδικά τη Μεγάλη Βρετανία που θα πρέπει να πάρει 15% της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές έναντι του 2% που λαμβάνει τώρα.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις παράκτιες περιοχές στη Βόρεια Θάλασσα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας.

Η υποστήριξη της καθαρής ενέργειας ενισχύεται καθώς οι πολιτικοί και οι επιτροπές ενέργειας στηρίζουν τις επενδύσεις για την στροφή στην εν λόγω ενέργεια ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας.

Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίζεται στον καιρό καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία γιατί υπάρχει μια πολιτική μετατόπιση προς τη διαφοροποίηση των παραδοσιακών θερμικών ενεργειακών συνδυασμών, δήλωσε ένας εκπρόσωπος από τη σύνοδο.

Σχόλια