Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στη Βρετανία

0
5

Περιβαλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

pilot-recycling-scheme

Ένα περιβαλλοντικό φιλικό πρόγραμμα ανταμοιβής των νοικοκυριών, βασισμένο στις ποσότητες απορριμμάτων που ανακυκλώνουν, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι κάτοικοι στο Royal Borough of Windsor και Maidenhead στο Berkshire είναι οι πρώτοι στη Βρετανία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που άρχισε στη 1 Ιουνίου και θα διαρκέσει 3 μήνες.

Το ποσοστό της ανακύκλωσης στον συγκεκριμένο δήμο ξεπερνά το 37% και χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα ανταμοιβής εκτιμάται ότι θα ανέβει.

Το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στις ΗΠΑ με επιτυχία.

Λειτουργεί με το ζύγισμα  των απορριμμάτων που παράγονται από τα νοικοκυριά και ανακυκλώνονται, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό στα σημεία συλλογής.

Το πρόγραμμα παράλληλα στοχεύει να ωθήσει την τοπική οικονομία καθώς και να μειώσει τους φόρους που πληρώνονται για τη μεταφορά των απορριμμάτων στις χωματερές.

Οι κάδοι με τα απορρίμματα του κάθε νοικοκυριού θα ζυγίζονται και θα συλλέγονται σε σημεία που θα προσδιορίζονται για κάθε οικογένεια.

Οι κάδοι των απορριμμάτων θα έχουν επάνω μια αναγνωριστική ταμπέλα που θα διαβάζεται ηλεκτρονικά από τα οχήματα συλλογής των απορριμμάτων.

Ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου δήλωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα βοηθήσει να μειωθούν οι φόροι που πληρώνονται για τις χωματερές και θα δώσει ανταμοιβές στους κατοίκους, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις.

Θα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία συγκέντρωσης των απορριμμάτων για να αποτραπεί η κατάχρηση του συστήματος από ανθρώπους που παράγουν πρόσθετα σκουπίδια για την ανακύκλωση.


Σχόλια