Η απώλεια βιότοπων χτυπάει τα οστρακόδερμα

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

habitat-loss-hit-shellfish

Η θαλάσσια απώλεια βιότοπων προκαλεί μείωση στον πληθυσμό των οστρακόδερμων, κάτι που έχει δυσμενή αντίκτυπο στα ευαίσθητα οικοσυστήματα, υποστηρίζει μια μελέτη.

Μια πρώτη αξιολόγηση προειδοποιεί ότι το 85% της παγκόσμιας αποκίας των στρειδιών έχει χαθεί.

Η μελέτη κατηγορεί τις «φτωχές» αλιευτικές πρακτικές και την παρακμή των παράκτιων περιοχών. Επίσης υποστηρίζει ότι η αποικίες των στρειδιών έχουν υποστεί τις πιο σοβαρές ζημιές στα θαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η μελέτη συντάχθηκε από επιστήμονες που βρέθηκαν σε πέντε ηπείρους και εντόπισαν αποικίες που κοντεύουν να εξαλειφθούν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Υπάρχει μια πρωτοφανής και σημαντική μείωση στις αποικίες των στρειδιών στους κόλπους και στις εκβολές των ποταμών, παγκοσμίως.

Ένας από τους συντάκτες της μελέτης, ο Mike Beck δηλώνει ότι τα παράκτια προγράμματα απκατάστασης μαζί με τα προγράμματα διαχείρισης για τις αποικίες των στρειδιών παρέχουν μια ελπίδα για την επιβίωση των οστρακόδερμων.

Τα στρείδια παρέχουν «βασικές υπηρεσίες» στα οικοσυστήματα, όπως το φιλτράρισμα του ύδατος και αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς, όπως τα ψάρια και τα καβούρια.

Η αξιολόγηση που έγινε προσδιόρισε διάφορες «κατευθυντήριες δυνάμεις» για τη μείωση των αποικιών των στρειδιών, συμπεριλαμβανομένων των καταστρεπτικών τεχνικών αλιείας, της υπερβολικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, της κακής ποιότητας του νερού και της κακής διαχείρισης της γεωργίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι αν και τα εν λόγω προβλήματα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, υπήρξαν δύο κύρια εμπόδια που δυσκόλευαν τις προσπάθειες της αποκατάστασης των στρειδιών.

Το πρώτο ήταν η έλλειψη συνειδητοποίησης ότι οι βιότοποι των οστρακόδερμων κινδύνευαν και το δεύτερο ήταν μια υπόθεση ότι τα «ξένα» στρείδια μπορούν να προσαρμοστούν σε περιοχές όπου οι τοπικοί πληθυσμοί στρειδιών μειώνονται

Η μελέτη υποδεικνύει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πληροφόρηση ότι οι αποικίες των στρειδιών και ο πληθυσμός τους είναι σημαντικοί παράγοντες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Υπάρχει μια ευκαιρία για να συντηρήσουμε τέτοιου είδους αποικίες όπως στην Αυστραλία με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης.

Μεταξύ των συμπερασμάτων της έκθεσης ήταν να δοθεί προτεραιότητα στη συντήρηση και την προστασία των τοπικών άγριων στρειδιών και να εξασφαλιστούν πολιτικές προστασίες σε ένα ευρύτερο φάσμα, που θα περιλαμβάνουν μέτρα για τις «τρωτές» αποικίες στρειδιών.

Σχόλια