Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων πλοίων: ειδική πινακίδα

0
25

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

ships-wastes-managementΜια ωραία προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ξεκίνησε από την ΗΕLMEPA η οποία παρήγαγε και διαθέτει στα Μέλη της, ειδική Πινακίδα Πλοίου με Οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων, που θεωρείται σημαντική για την επίτευξη των ορίων εκροής στη θάλασσα που θέτει το Παράρτημα IV της ΜΑRPOL.

Πληροφοριακά αναφέρεται πως το εν λόγω Παράρτημα  αναθεωρήθηκε το 2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2005 για τα νέα πλοία, ενώ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010 για τα υπάρχοντα πλοία. Περιλαμβάνει Κανονισμούς για την επεξεργασία και απόρριψη στη θάλασσα των λυμάτων των πλοίων, τις επιθεωρήσεις και την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα.

Με την κατάλληλη επεξεργασία των παραγόμενων λυμάτων του πλοίου, εξασφαλίζεται η μη εισαγωγή παθογόνων μικροοργανισμών στα επιφανειακά νερά που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή και τη δημόσια υγεία, η αποφυγή δημιουργίας ευτροφισμού και ο περιορισμός της μείωσης του διαλυτού οξυγόνου που είναι απαραίτητο για τη διαβίωση των θαλάσσιων οργανισμών.

Η τοποθέτηση της Πινακίδας στο χώρο του μηχανοστασίου που είναι εγκατεστημένο το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και η εθελοντική εφαρμογή των Οδηγιών της, θα συνδράμει τις προσπάθειες των Μελών της HELMEPA για την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ συγχρόνως θα εκτιμηθεί από τις Αρχές που εκτελούν επιθεωρήσεις στα λιμάνια που καταπλέουν.

Πηγή: Κέντρο Ειδήσεων HELMEPA

Σχόλια