Ανακύκλωση ηλεκτρικού εξοπλισμού: χειρότερο κράτος η Βρετανία

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

worst-recycler-e-waste-uk

Μελέτη που έγινε στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι είναι η χειρότερη χώρα στον τομέα της ανακύκλωσης ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Η γνωστή εταιρεία κατασκευαστών υπολογιστών Dell, διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς βρετανούς κατοίκους ανακυκλώνουν το παλιό ηλεκτρονικό υλικό, έναντι 80% περίπου των Γερμανών.

Η Ουαλία είναι η χειρότερη στον τομέα ανακύκλωσης της τεχνολογίας, ενώ περίπου το 20% των Ουαλών δεν έχει ασχοληθεί ποτέ.

Η Μεγάλη Βρετανία παράγει αρκετά ηλεκτρικά απόβλητα κάθε χρόνο που μπορούν να γεμίσουν το γήπεδο Γουέμπλει έξι φορές…

Οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα θα πρέπει να καταστήσουν την ανακύκλωση του παλιού ηλεκτρικού εξοπλισμού πιο προσιτή και να υπάρχουν περισσότερα μέρη που θα μπορούν οι κάτοικοι να εναποθέτουν το εν λόγω υλικό.

Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανονισμό για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά στη Μεγάλη Βρετανία δεν τέθηκε σε ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 2007.

Η Jean Cox-Kearns, διευθύντρια μιας εταιρείας ανακύκλωσης που συνεργάζεται με την Dell, δήλωσε ότι ένας λόγος που η Βρετανία έμεινε πίσω στην ανακύκλωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού ήταν ότι οι άλλες χώρες είχαν εφαρμόσει την οδηγία δύο χρόνια πριν.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι πολλά από τα ηλεκτρονικά είδη που έχουν πεταχτεί, ειδικά όσον αφορά τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, λειτουργούν ακόμα αλλά είναι παλιάς τεχνολογίας.

Διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις συλλέγουν παλιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σχόλια