Επικίνδυνα εμπορεύματα: οι οδηγίες ΑDR 2009 τροποποιήθηκαν

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

adr-2009-admadment-ordersΟι γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος ή κινδύνου, για τον οδηγό μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την ADR 2009 σε ένα πρότυπο για όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Προθεσμία  εναρμόνισης της ADR 2009 είναι η 30η Ιουνίου 2009. Οι οδηγίες, που είναι εφαρμόσιμες από 1/1/2009, θα πρέπει να παρέχονται από το μεταφορέα στο πλήρωμα του οχήματος στη γλώσσα την οποία κάθε μέλος του πληρώματος μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει.

Μέχρι τη λήξη της εναρμόνισης μπορούν εναλλακτικά να εφαρμόζονται οι γραπτές οδηγίες που προβλέπονται στην ADR 2007.

Σύμφωνα με τις οδηγίες  ο εξοπλισμός που πρέπει να βρίσκεται εντός μεταφορικής μονάδας για όλες τις κλάσεις είναι ενδεικτικά ο ακόλουθος:
–    Για κάθε όχημα, τάκος κατάλληλος για το μέγιστο βάρος του οχήματος και για την αντίστοιχη διάμετρο τροχού.
–    Δύο αυτοστηριζόμενα προειδοποιητικά σήματα.
–    Υγρά καθαρισμού ματιών  (Δεν χρειάζεται για τις πινακίδες κινδύνου 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 και 2.3.)  και
Για καθένα από τα μέλη πληρώματος:
–    Ένα γιλέκο προειδοποίησης κινδύνου (π.χ όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 471).
–    Φορητή  συσκευή  φωτισμού (φακός).
–    Ζεύγος προστατευτικών γαντιών.
–    Προστασία ματιών (προστατευτικά γυαλιά).
Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται για ορισμένες κλάσεις:
–    Μια μάσκα κινδύνου για κάθε μέλος του πληρώματος οχήματος πρέπει να βρίσκεται στο όχημα για τις πινακίδες κινδύνου υπ΄αριθμ. 2.3 ή 6.1.
–    Ένα φτυάρι (Απαιτείται μόνο για τις πινακίδες κινδύνου 3, 4.1, 4.3 8 και 9) .
–    Ένας σωλήνας αποστράγγισης (Απαιτείται μόνο για τις πινακίδες κινδύνου 3, 4.1, 4.3 8 και 9) .
Ένας πλαστικός περιέκτης για συλλογή  (Απαιτείται μόνο για τις πινακίδες κινδύνου 3, 4.1, 4.3 8 και 9)  .

Σχόλια