Η Google μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

googles-reduce-carbon-footprint

Το Ιούνιο του 2007 η Google έκανε μια εθελοντική δέσμευση να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα στο μηδέν.

Η Google για να τηρήσει τη δέσμευση της έλαβε μέτρα για το περιορισμό του ενεργειακού της αποτυπώματος, αφού πρώτα το υπολόγισε και αγόρασε επαρκείς αντισταθμίσεις διοξειδίου του άνθρακα. Για να διασφαλίσει την επιτυχία των μέτρων της, η Google  συνεργάστηκε με ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το Winrοck International.

Τα μέτρα που έλαβε η Google απέδωσαν, και το 2007 η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης κατάφερε να μηδενίσει όλες τις εκπομπές της για το 2007 και ένα μέρος τους για το 2008.

Τα προγράμματα για τις αντισταθμίσεις του διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν ένα μικρό μέρος των προσπαθειών του κολοσού για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η Google θεωρεί ότι οι αντισταθμίσεις διοξειδίου του άνθρακαμπορούν να επιτύχουν μειώσεις των εκπομπών αεριών με χαμηλό κόστος και σε σύτομο χρονικό διάστημα.

Για τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων αντιστάθμισης διοξειδίου του άνθρακα, απαιτείται σημαντική δουλειά ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα του κάθε προϊόντος αντιστάθμισης για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Google προγραμματίζει να συνεχίσει την αγορά των αντισταθμίσεων διοξειδίου του άνθρακα για να εξουδετερώσει τις εκπομπές της, αναζητώντας συνεχώς πράσινες λύσεις τεχνολογίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας είναι να αποφύγει την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Google θα συνεχίσει να μειώνει τις εκπομπές της κατασκευάζοντας και σχεδιάζοντας τα δικά της κέντρα δεδομένων, αλλά και χρησιμοποιώντας ανανεώσιμε πηγές ενέργειας για την τροφοδότηση των εγκαταστάσεών της.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών η Google έχει εξουδετερώσει πάνω από τις μισές εκπομπές της και η χρήση των αντισταθμίσεων του διοξειδίου του άνθρακα θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι υπόλοιπες εκπομπές.

Στο μέλλον θα συνεχίσει η Google να βελτιώνει την ενεργειακή της αποδοτικότητα και να βρίσκει προσιτές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι εταιρείες του διαδικτύου, λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει από τους χρήστες για την παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών, αυξάνουν συνεχώς το ενεργειακό τους αποτύπωμα και σήμερα ο κλάδος τους είναι γνωστός για την επιβάρυνση που προκαλεί στο περιβάλλον, ξεπερνώντας και το κλάδο των αερομεταφορών.

Σχόλια