Ανακύκλωση: κίνητρα για την προώθηση της.

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

measures-develop-recycling

Μελέτη που έγινε στη Αγγλία για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Ευρώπη και στην Αμερική έδειξε ότι τα επίπεδα των απορριμμάτων μειώθηκαν κατά 80%.

Οι λιανοπωλητές εφαρμόζουν ποικίλα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα στους καταναλωτές για να ανακυκλώσουν τα απορρίμματα τους έναντι οικονομικής αμοιβής.

Ένα από τα κεντρικά σημεία της έκθεσης παρουσιάζει την ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού σώματος για τον συντονισμό πολιτικής κατά της ρύπανσης και τη μείωση των μεταλλικών κουτιών.

Η έκθεση τονίζει ότι τα επίπεδα των απορριμμάτων αυξήθηκαν κατά πολύ από τη δεκαετία του ΄60 και οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν αυξημένους φόρους για την καθαριότητα, ιδιαίτερα των ακτών.

Ο Bill Bryson, πρόεδρος της εκστρατείας της Προστασίας της Αγροτικής Αγγλίας στην εισαγωγή της έκθεσης, παροτρύνει την κυβέρνηση και τους λιανοπωλητές να δημιουργήσουν ένα εθνικό σχέδιο κατάθεσης των απορριμμάτων, παρόμοιο με εκείνο που υπάρχει σε άλλες χώρες, που θα παρέχει ένα οικονομικό κίνητρο στους καταναλωτές για να ανακυκλώνουν τα μπουκάλια και διάφορα άλλα υλικά.

Ο Bill Bryson προσθέτει ότι το σχέδιο διαχείρισης των μπουκαλιών λειτουργεί άψογα στην Νέα Υόρκη. Περίπου δέκα πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν παρόμοια συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με, ορισμένες χώρες στην Ευρώπη όπως η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία.

Η εισαγωγή του εν λόγω συστήματος στη Βρετανία θα βοηθούσε τα ποσοστά της ανακύκλωσης να ανεβούν, ενώ  παράλληλα θα μείωνε τις δαπάνες καθαρισμού και τους φόρους των πολιτών.

Σχόλια