Προϊόντα Φώκιας: απαγόρευση από την ΕΕ.

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

seal-products-forbidden2

Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε την απαγόρευση στις περισσότερες περιπτώσεις, της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην ΕΕ, βάσει συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων μόνο όταν προέρχονται από παραδοσιακά κυνήγια από τις ιθαγενείς κοινότητες (Ιnuit), όταν πρόκειται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών. Εκτός αυτού, επιτρέπεται η εισαγωγή των προϊόντων που προκύπτουν από τα υποπροϊόντα του κυνηγιού και διατίθενται με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων σε μη κερδοσκοπική βάση.

Όροι για την κυκλοφορία στην αγορά

Η κυκλοφορία των προϊόντων φώκιας στην αγορά θα επιτραπεί μόνο όταν προέρχονται από τα παραδοσιακά κυνήγια που επιδίδονται οι ιθαγενείς κοινότητες όπως στην Αρκτική και που συμβάλλουν στην επιβίωση τους.

Ο κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Επομένως δεν έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους Κοινοτικούς ή Εθνικούς κανόνες που ρυθμίζουν το κυνήγι της φώκιας.

Παρέκκλιση από τα ανωτέρω

Η εισαγωγή των προϊόντων φώκιας θα επιτραπεί όπου είναι περιστασιακής φύσης και αφορά αποκλειστικά αγαθά που για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους.

Καθορισμός Inuit

«Inuit» σημαίνει οι ιθαγενείς κοινότητες, με αναγνωρισμένα δικαιώματα και παραδόσεις,  από τις αρκτικές περιοχές όπως του Καναδά, της Αλάσκας, της Γροιλανδίας.

Πρόστιμα

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους κανόνες για τις ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τον κανονισμό και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του. Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται θα είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Εισηγήτρια της έκθεσης, που υιοθετήθηκε με 550 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 41 αποχές, είναι η κ. Diana Wallis.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ σε 20 ημέρες με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα εφαρμοστεί 6 μήνες αργότερα.

Σχόλια