Το 3ο Ενεργειακό Πακέτο εγκρίνεται από την ΕΕ

0
82

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

third-energy-package

Το 3ο Ενεργειακό Πακέτο παίρνει την τελική έγκριση από τους ευρωβουλευτές και περιλαμβάνει μέτρα που θα διασφαλίσουν περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Βασικό στοιχείο του πακέτου είναι ο διαχωρισμός της παραγωγής από την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Η αγορές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στο τομέα των υποδομών.

Οι κανόνες που θεσπίστηκαν από το Κοινοβούλιο στις 21 Απριλίου 2009, θα βελτιώσουν επίσης τα καταναλωτικά δικαιώματα και θα προωθήσουν την περιφερειακή αλληλεγγύη σε περίπτωση προβλημάτων ανεφοδιασμού του φυσικού αερίου ή προβλημάτων στη παραγωγή ενέργειας.

Το Κοινοβούλιο εξέτασε μια σειρά από προτάσεις, για το διαχωρισμό της λειτουργίας των σωλήνων του φυσικού αερίου και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή του φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαχωρισμός προμήθειας και παραγωγής

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών για τις διαδικασίες παραγωγής και προμήθειας του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας:

Πλήρης ανασυγκρότηση της ιδιοκτησίας

Ανεξάρτητο σύστημα χειρισμού (ISO)

Ανεξάρτητο σύστημα χειρισμού μεταφοράς (ITO)

Οι τρείς επιλογές αφορούν δίκτυα μεταφοράς όπως τα υψηλής τάσεως ηλεκτροφόρα καλώδια που συνδέουν τις απόμακρες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με τους υποσταθμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Βελτιωμένα καταναλωτικά δικαιώματα

Η νέα οδηγία από την ΕΕ θα συμβάλλει στην πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή ώστε να κάνει τις επιλογές που το συμφέρουν με τα ανάλογα κόστη. Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος και θα γνωρίζουν πόσο ακριβώς τους κοστίζει.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία συμβουλίου Ενεργειακών Διαμεσολαβητών ή Καταναλωτών.

Ενεργειακή αλληλεγγύη στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η καινούργια νομοθεσία επιδιώκει επίσης να προωθήσει μια «περιφερειακή αλληλεγγύη». Απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε περίπτωση προβλημάτων ανεφοδιασμού του φυσικού αερίου με το συντονισμό εθνικών μέτρων ή αναβαθμίζοντας τις συνδέσεις παροχής αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλια