Υπερθέρμανση του πλανήτη: περιβαλλοντική και οικονομική απειλή

0
12

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

global-warming-economic-chaos

Η υπερθέρμανση του πλανήτη «απειλεί» με οικονομικό χάος την Νοτιοανατολική Ασία, μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη, καθώς η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει τη παραγωγή ρυζιού σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού, αποκαλύπτει έκθεση της  ADB.

Η ADB (Asian Development Bank) που έχει σαν στόχο την καταπολέμηση φτώχειας στην Ασία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, βρίσκεται στη Μανίλα των Φιλιππίνων και δημιουργήθηκε το 1966.

Σύμφωνα με την έκθεση της  ADB, η οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας θα μπορούσε να χάσει ένα 6,7% ετήσια, της εγχώριας παραγωγής μέχρι το 2100, εξ  αιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Εκτός αυτού, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη χρηματοδότηση για τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής από τις κυβερνήσεις.

Η μελέτη επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για πράσινες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και του νερού, εστιάζοντας στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες, στη Ταϋλάνδη και στο Βιετνάμ.

Τα εν λόγω σχέδια θα μπορούσαν να δώσουν καινούργιες επιλογές στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και μεταφορών σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Σημειώνεται ότι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από τις δασικές πυρκαγιές και την αποψίλωση δασών ήταν σημαντικοί παράγοντες στη συνεισφορά των εκπομπών της συνολικής περιοχής.

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να βοηθήσει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Αν δε ληφθούν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η Νοτιοανατολική Ασία θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα στη παραγωγή ρυζιού. Προβλέπεται μάλιστα ότι μπορεί να υποστεί μια πτώση της τάξης 50% στη παραγωγή της κατά μέσο όρο μέχρι το 2100 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η πτώση της παραγωγής κυμάνθηκε από 34% στην Ινδονησία ως 75% στις Φιλιππίνες, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει πολύ περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.

Η Νοτιανατολική Ασία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λόγω της υψηλής οικονομικής δραστηριότητας κατά μήκος των ακτών της, την εξάρτηση της από τη γεωργία, τη δασοκομία και άλλους φυσικούς πόρους.

Σχόλια