Γραπτή προειδοποίηση στην Ισπανία για υπόθεση φωσφογύψου.

0
10
european-commission-warns-spain

Γραπτή προειδοποίηση απηύθυνε στην Ισπανία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια υπόθεση παράβασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει την επεξεργασία και διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Η υπόθεση αφορά την αποθήκευση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στις εκβολές ποταμού στη Huelva, δίχως να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχουν συσσωρευτεί 120 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων φωσφογύψου τα τελευταία 40 χρόνια,  σε ελώδεις περιοχές στις εκβολές του ποταμού Tinto στη Huelva, στη νοτιοδυτική Ισπανία, ως κατάλοιπα των μονάδων παραγωγής λιπασμάτων στην εν λόγω περιοχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν άδειες για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από τις χωματερές.

Η Επιτροπή ανακίνησε κατ” αρχήν το συγκεκριμένο ζήτημα με την Ισπανία, τον Μάιο του 2008 μετά τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας (30 Οκτωβρίου 2007), χωρίς να έχουν εκδοθεί αντίστοιχες άδειες.

Ο ισχυρισμός των ισπανικών αρχών είναι ότι η φωσφογύψος, αποτελεί βιομηχανικό παραπροϊόν και όχι απόβλητο. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικές άδειες που τελικά εξεδόθησαν, επέτρεπαν στους παραγωγούς λιπασμάτων να εξακολουθήσουν την εναπόθεση των αποβλήτων φωσφογύψου, σε χώρους υγειονομικής ταφής πλησίον κατοικημένων περιοχών δίχως να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που επιβάλλει το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι επειδή διενεργείται απόρριψη της συγκεκριμένης ουσίας, η φωσφογύψος  πρέπει να θεωρηθεί ως απόβλητο και να εκδίδεται άδεια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διαχείρισή της σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία γραπτή προειδοποίηση.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια