Υδατοκαλλιέργεια: σημαντικά μέτρα από την ΕΕ

0
17
ee-measures-aquaculture

Σημαντικά μέτρα για τη προώθηση της υδατοκαλλιέργειας εξετάζει η ΕΕ προκειμένου να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος κλάδος και να εξέλθει από τη στασιμότητα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώθηκε στασιμότητα στο εν λόγω κλάδο και τα κράτη- μέλη διερευνούν τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους  κλάδους σε ολόκληρο το κόσμο και καλύπτει σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης ιχθύων για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Σε μια εποχή που τα αποθέματα μερικών ειδών ψαριών παγκοσμίως στους ωκεανούς έχουν μειωθεί επικίνδυνα, θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για τη προώθηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προβλέπει ότι θα αυξηθεί η ζήτηση των θαλασσινών σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πρέπει να καλυφθεί από την υδατοκαλλιέργεια.

Το μεγαλύτερο μέρος των θαλασσινών που καταναλώνονται στην ΕΕ εισάγεται, αλλά ο Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων Joe Borg, θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται να αλλάξει χρησιμοποιώντας κατάλληλη στρατηγική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της αλιείας.

Στη Ευρώπη οι ιχθυοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από την Ασία και την Λατινική Αμερική.

Ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να καταστεί ανταγωνιστικότερος μέσω συνεχιζόμενης στήριξης των εργασιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτιωμένου χωροταξικού προγραμματισμού στις παράκτιες περιοχές και τις λεκάνες απορροής ποταμών και μέσω της ένταξης των ειδικών αναγκών του κλάδου στην ευρωπαϊκή πολιτική της αγοράς αλιευτικών προϊόντων.

Η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 65,000 νέες θέσεις εργασίας.

Με τη χρήση της υδατοκαλλιέργειας, οι βιομηχανίες δεν θα περιοριστούν μόνο στη εκτροφή θαλάσσιων ψαριών όπως ο σολομός, το λαβράκι αλλά θα προχωρήσουν και στην παραγωγή θαλάσσιων οστρακοειδών όπως μύδια, στρείδια αλλά και  ψαριών του γλυκού νερού όπως η πέστροφα και ο κυπρίνος.

Η καλλιέργεια των υδρόβιων φυτών και φυκιών είναι ακόμα περιορισμένη στην Ευρώπη.

Η Γαλλία, η Αγγλία, Ιταλία και η Ισπανία είναι οι κυριότερες χώρες που καλλιεργούν πολλά είδη ψαριών, ενώ η Ελλάδα περιορίζεται στην εκτροφή της πέρκας και της τσιπούρας.

Σχόλια