Ο όμιλος ΔΕΗ ΑΕ ενεργοποιείται για τη προστασία του περιβάλλοντος.

0
14
dei-environmental-planning

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

Ο όμιλος ΔΕΗ ΑΕ ενεργοποιείται για τη προστασία του περιβάλλοντος, με μια σειρά από «πράσινες» επενδύσεις και την εφαρμογή αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγράφων.

Στο τομέα της παραγωγής λιγνίτη, η ΔΕΗ ΑΕ καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την εξόρυξη του λιγνίτη και τη σωστή λειτουργία των ορυχείων της.

Η ΔΕΗ στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του, σε συνδυασμό με την υλοποίηση  «πράσινων» επενδύσεων. Επιπλέον, επιχειρεί να δημιουργήσει νέες πηγές εισοδημάτων για τις τοπικές κοινωνίες.

Η κατάλληλη διαμόρφωση τοπίων, η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου, η προστασία του υδατοφόρου ορίζοντα σε συνδυασμό με κατάλληλα έργα υποδομής συγκαταλέγεται στα βασικά σχέδια της ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ πρόσφατα αποφάσισε να παραχωρήσει για χρήση 6,500 στρέμματα του Λιγνιτικού Κέντρου Δ.Μακεδονίας για την ανάπτυξη καλλιεργειών.

Επίσης παραχώρησε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης έκταση 150 στρεμμάτων ώστε να δημιουργηθεί πίστα μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Στη Μεγαλόπολη η ΔΕΗ αποφάσισε να παραχωρήσει έκταση 400 στρεμμάτων για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

Ο όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει μια σειρά επενδύσεων για τη καλυτέρευση των συνθηκών στα ορυχεία της, καθώς θα προχωρήσει σε αντικατάσταση παλαιών θερμικών μονάδων με καινούργιες.

Η ΔΕΗ θα αφιερώσει ένα μέρος των επενδύσεων της για τη δυναμική επέκταση στο τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα συντελέσει και στην ανάπτυξη της «πράσινης» οικονομίας στην Ελλάδα.

Η χρήση των ΑΠΕ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, έχουν σαν στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών και των εδαφών τους.

Σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια δυο μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, στη Αγ. Βαρβάρα του Ν. Ημαθίας και στο Σμόκοβο του Ν. Καρδίτσας καθώς και δύο νέων σύγχρονων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύος 100ΜW, στον Αθερινόλακκο και ένα Αιολικό Πάρκο στη Ξηρολίμνη του Ν. Λασιθίου.

Σκοπός της ΔΕΗ είναι με την ολοκλήρωση των έργων να πετύχει σημαντική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στο αγώνα κατά του φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σχόλια