Κύπρος, μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα με έντονα προβλήματα λειψυδρίας.

0
1494
cyprus-face-up-problems-of-drought

Τα ακραία φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας, βροχοπτώσεων και πλημμυρών επηρεάζουν πολλά μέρη της Ευρώπης.

Τα αίτια  για τα εν λόγω φαινόμενα είναι πολλά και η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει την εμφάνιση τους τα επόμενα χρόνια.

Καθώς θα αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, τα αποθέματα νερού της νότιας Ευρώπης σε συνδυασμό με τη μικρότερη ροή των ποταμών, θα επηρεάσουν την ποιότητά τους.

Ταυτόχρονα, η γεωργία και ο τουρισμός θα απαιτούν περισσότερο νερό και ειδικότερα στις θερμότερες και ξηρότερες περιφέρειες.

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια βιώνει μία καταστροφική ξηρασία. Η ζήτηση νερού έχει αυξηθεί τα τελευταία 17 χρόνια και ανέρχεται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3) γλυκού νερού κατ’ έτος, ενώ κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ήταν διαθέσιμα μόνο 24, 39 και 19 εκατομμύρια m3 αντίστοιχα.

Για να αμβλυνθεί η κρίση νερού το περασμένο καλοκαίρι στάλθηκαν φορτία νερού με πλοία από την Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2008,  29 πλοία είχαν φτάσει από την Ελλάδα.

Η λειψυδρία όμως στην Ελλάδα επιβράδυνε τις αποστολές και έτσι η κυπριακή κυβέρνηση αναγκάστηκε να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα στα οποία περιλαμβανόταν η μείωση της υδροδότησης κατά 30%.

Εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι δημόσιες αρχές, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην προσπάθειά τους να πολλαπλασιάσουν τα αποθέματα νερού, επενδύουν σε σχέδια όπως κατασκευή υδατοδεξαμενών, μεταφορά νερού και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες μετατρέπουν τα αλμυρά ύδατα σε νερό κατάλληλο προς πόση.

Είναι χαρακτηριστικό πως, οι μεσογειακές χώρες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την αφαλάτωση για την παροχή γλυκού νερού, με παράδειγμα την Ισπανία, που σήμερα διαθέτει 700 μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες παρέχουν αρκετή ποσότητα νερού για 8 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα, ενώ η εν λόγω ποσότητα  αναμένεται να διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 50 ετών.

Είναι σαφές πως οι σημερινές καταστάσεις ξηρασίας και η κρίση έλλειψης νερού πρέπει να αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμα, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τον κόσμο.

Ωστόσο, πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές μακροπρόθεσμης προσαρμογής, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα.

Πηγή: Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Σχόλια