Στρατηγικό μοντέλο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

0
8
waste-management

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις συνέταξαν πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων, την οποία παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου και τόνισαν ότι θα την καταθέσουν στα κόμματα εν όψει των ευρωεκλογών.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η WWF, η Greenpeace και το Δίκτυο SOS, τόνισαν από κοινού ότι η εν λόγω πρόταση παρουσιάζει τη δυσάρεστη εικόνα που επικρατεί στη Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και απαριθμεί τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νομοθεσία.

Η πρόταση με το όνομα « Στρατηγικό Μοντέλο Διαχείρισης των Απορριμμάτων», έχει σαν κεντρικό θέμα την επαναφορά της κομποστοποίησης- ανακύκλωσης των απορριμμάτων αντί άλλων μεθόδων διαχείρισης τους όπως η ταφή, η καύση απορριμμάτων.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελείται από μια σειρά στρατηγικών επιλογών που θα μπορέσουν μελλοντικά να δώσουν λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ενδεικτικά, προτείνεται η δημιουργία Διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Κάθε Κέντρο Ανακύκλωσης μπορεί να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους όπου θα γίνεται διαχωρισμός των υλικών και θα ταξινομούνται προσωρινά μέχρι τη μεταφορά τους για τη τελική ανακύκλωση

Μια άλλη επιλογή είναι η οικιακή κομποστοποίηση, όπου τα οργανικά απορρίμματα μπορούν να κομποστοποιηθούν εύκολα στα σπίτια. Παράλληλα με τη συγκεκριμένη επιλογή το κράτος σε συνεργασία με τους ΟΤΑ ενδέχεται να τοποθετήσει τέσσερις κάδους για τη συλλογή των απορριμμάτων και των υπόλοιπων υλικών.

Εφόσον εφαρμοσθεί το μοντέλο με τους τέσσερις κάδους, η διαλογή των υλικών στα ΚΔΑΥ θα λειτουργήσει αποδοτικότερα σε σύγκριση με την σημερινή κατάσταση αφού θα μειωθεί ο όγκος της διαλογής των υλικών.

Οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων τονίζουν ότι η εν λόγω πρόταση είναι μια λύση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω επενδύσεων, κρατικών και ιδιωτικών, ύψους 275 εκατ.ευρώ.

Η πραγματοποιήσει της εν λόγω πρότασης θα συμβάλει παράλληλα στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Σχόλια