Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία

0
1777
carbon-capture-storage

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ενάντια των κλιματικών αλλαγών.

Η νέα τεχνολογία υπόσχεται ότι θα καταφέρει να δεσμεύσει ένα μεγάλος μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και την αποθήκευση του στο υπέδαφος.

Η τεχνολογία «Garbon Capture and Storage»(CCS), υπόσχεται ότι θα μπορέσει να προσφέρει άμεσα σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου, παγκοσμίως.

Η τεχνολογία CCS θα μπορούσε μέχρι και 90% να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και τις βιομηχανικές περιοχές,  πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα.

Η εν λόγω τεχνολογία, είναι μια διαδικασία που αποτελείται από 3 βασικά στάδια:

Τη συλλογή του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τη καύση ορυκτών καυσίμων, τη μεταφορά του στο υπέδαφος και την ασφαλή ταφή του, ώστε να μην διαφύγει στην ατμόσφαιρα.

Στη διαδικασία της δέσμευσης του CO2, μπορεί να συλλεχθεί πριν ή μετά τη καύση του, ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, όπως η oxyfuel, όπου καίγεται ο γαιάνθρακας σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση καθαρού οξυγόνου, αποδεσμεύοντας ένα αέριο που είναι σχεδόν καθαρό CO2.

Όταν δεσμευτεί το διοξείδιο του άνθρακα,μεταφέρεται υγροποιημένο για να ταφεί σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Κατάλληλοι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι, τα βαθιά υπόγεια αλατούχα υδροφόρα στρώματα, ταμιευτήρες μη εξορυγμένου γαιάνθρακα, υποθαλάσσιες υδάτινες στήλες, εξαντλημένοι ταμιευτήρες πετρελαίου και αερίου.

Η  τεχνολογία «Garbon Capture and Storage»(CCS), εφαρμόζεται σε μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (από ορυκτά καύσιμα) και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργία, διυλιστήρια και μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Η μεταφορά του CO2 μπορεί να γίνει με αγωγούς ή με πλοία όταν είναι μεγάλες οι αποστάσεις.

Το κόστος της εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι μεγάλο, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες μείωσης των ρύπων του θερμοκηπίου.

Σχόλια