Σχέδιο Νόμου για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Αττικής.

0
12
environmental-development-athens-attiki

To Σχέδιο Νόμου για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Αττικής παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο συνιστά ένα πλαίσιο συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αθήνας και της Αττικής τα προσεχή 20 έτη. Παρουσιάζει ένα νέο Αθηναϊκό όραμα διατυπώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των οικονομικών, χωρικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων με μία ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγγιση».

Το νέο Ρυθμιστικό είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδυάζει τρεις  συνιστώσες:

-τον κλασικό ρυθμιστικό σχεδιασμό (δηλαδή τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό),
-το στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό
-και τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Οι βασικές επιδιώξεις του είναι οι ακόλουθες:

Πρώτον, η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, η συνετή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δεύτερον,  η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας- Αττικής.

Και τρίτον, η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η κοινωνική και χωρική εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη και η διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Στο Σχέδιο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή του πολίτη και του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης των δημόσιων χώρων. Έργο το οποίο ως τώρα αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά από το Δημόσιο τομέα.

Ταυτόχρονα, καθορίζονται και τα προγραμματικά σχέδια υλοποίησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, υπό μορφή επιχειρηματικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με ταυτόχρονη προστασία των ευαίσθητων φυσικών και πολιτιστικών της πόρων.

Οι  θεμελιώδεις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το Σχέδιο είναι οι εξής:

1)Ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (αστικού και περιαστικού).
2)Προώθηση ενός πολυκεντρικού προτύπου αστικής ανάπτυξης και, παράλληλα, περιορισμός της αστικής   εξάπλωσης.
3)Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης της Αττικής, για την ανάδειξή της σε οικονομικό   κέντρο διεθνούς κύρους.
4)Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της πόλης.
5)Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής  ταυτότητα της Αττικής. Προώθηση της εικόνας της ως σύγχρονης   πολιτιστικής Μητρόπολης διεθνούς ακτινοβολίας.
6)Ολοκλήρωση της οργάνωσης  ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών στην Αττική.
7)Προώθηση νέων μορφών χωρικής οργάνωσης, που προάγουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν ημερίδες κυρίως με την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπολογίζεται ότι στα μέσα Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει τα αποτελέσματα, που όλοι όσοι ζουν στην Αττική τόσο πολύ ελπίζουν, αλλά ως τώρα δεν έχουν δει.

Σχόλια