Εξοικονόμηση καυσίμων από τα λάστιχα των αυτοκινήτων

0
19
save-fuels-tires

Εξοικονόμηση καυσίμων από τα λάστιχα των αυτοκινήτων, με σκοπό την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, θα μπορούν να πετύχουν οι καταναλωτές από το 2012.
Έκθεση που παρουσιάστηκε από τον ευρωβουλευτή Ivo Belet, καθιστά αναγκαία την διάκριση των ελαστικών των οχημάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Από το 2012, οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές αγοράς,  όσον αφορά τα λάστιχα των αυτοκινήτων  ή των φορτηγών τους.
Οι οδικές μεταφορές, ευθύνονται για το 25% του συνόλου των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα λάστιχα των αυτοκινήτων, θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Υπολογίζεται ότι στα λάστιχα, αναλογεί το 25%-30% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας, ενέκρινε μια έκθεση που αναφέρεται στο σύστημα διάκρισης των ελαστικών σε «καλύτερα» ή «χειρότερα», αναλόγως της ενεργειακής τους απόδοσης .
Θα δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος, που θα μπορούν οι καταναλωτές  να ενημερωθούν πλήρως για τα ελαστικά των αυτοκινήτων και των φορτηγών.
Οι καταναλωτές  θα μπορούν να συλλέγουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, επιλέγοντας λάστιχα  που θα συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων τους, φιλικά προς το περιβάλλον και προσιτά οικονομικά.
Οι επικείμενες αλλαγές στα λάστιχα των αυτοκινήτων είναι  ένα σημαντικό βήμα για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχόλια