Οι αεροπορικές εταιρείες στη μάχη κατά της ρύπανσης

0
30
airlines-against-pollution1

Τέσσερις από τις κορυφαίες εταιρείες αερογραμμών στο κόσμο υποστήριξαν το ευρωπαϊκό σχέδιο εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θέλουν να ενταχθεί στη νέα συνθήκη που θα γίνει για την κλιματική αλλαγή και θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιότο.

Είναι η πρώτη φορά, που εταιρείες πολιτικών αερογραμμών ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποδείξουν πως αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά  το τομέα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η πολιτική αεροπορία είναι υπεύθυνη για το 2% περίπου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αν δεν ληφθούν παγκοσμίως δεσμευτικά μέτρα, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί το ποσοστό.

Air France/KLM, British Airways, Virgin Atlantic και άλλοι οργανισμοί των πολιτικών αερογραμμών έχουν προτείνει μια συμφωνία που καλύπτει τη ρύπανση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται από το διεθνή τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Αυτό θα εξασφαλίσει ίση μεταχείριση απέναντι σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και θα ανοίξει παγκοσμίως ο δρόμος για το σύστημα εμπορίας εναέριων ρύπων.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι το εφ΄ όσον οι πολιτικές αερογραμμές ευθύνονται μόνο για  2%  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν είναι επιλήψιμο ποσοστό και θα πρέπει  να συνεχίσουν ως έχει, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να κάνουν αλλαγές.

Η πρόταση από τις 6 εταιρείες-μέλη των αερογραμμών θα υποβληθεί στη Βόννη, όπου οι αντιπρόσωποι από 175 έθνη θα συναντηθούν για να εργαστούν πάνω σε ένα ευρύτερο σύμφωνο για την κλιματική αλλαγή που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Οι διαπραγματεύσεις για το σύμφωνο της μετά- Κιότο εποχής θα συνεχιστούν το Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.

Οικολογικές οργανώσεις όπως η WWF υποστηρίζουν ότι, η αεροπορία δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να πληρώσει για τις εκπομπές της όπως πολλές άλλες βιομηχανίες.

Οι εκπομπές αερίων από την παγκόσμια πολιτική αεροπορία υπολογίζεται στους 650 εκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ένωση της Asia- Pacific Airlines.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες  υποστηρίζουν ότι μόνο μια παγκόσμια προσέγγιση του θέματος θα είναι δίκαιη και επικρίνουν την απόφαση της  Ευρωπαικής  Ένωσης  να συμπεριλάβει την πολιτική αεροπορία στο σύστημα εμπορίας εναέριων ρύπων από το 2012.

Το σχέδιο που θα συζητηθεί στη Βόννη συνεπάγεται ότι τα έθνη θα συμφωνούν σε μια παγκόσμια κάλυψη του συστήματος εμπορίας αέριων ρύπων από την πολιτική αεροπορία και οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνηθεί θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύμφωνο κλίματος στη μετά-Κιότο εποχή και θα μπει σε εφαρμογή από το 2013.

Σχόλια