Ο όμιλος Εγνατία συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

0
36
egnatia-protect-environment

Με αυξανόμενη την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και συμβολής στην δημιουργία συνθηκών διαβίωσης ολοένα και πιο ποιοτικών, ο όμιλος Εγνατία παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα , οι οποίες προωθούν την χρήση και παραγωγή ενέργειας, η οποία προέρχεται από εκμετάλλευση ανανεώσιμων φυσικών πηγών όπως τον άερα, τον ήλιο και το νερό.

Η Ελλάδα, χαρακτηρισμένη και όχι άδικα, ως η Σαουδική Αραβία  των ΑΠΕ, καλείται όχι μόνο να συμμετάσχει στην ανατροπή του κλίματος αλλά όντας προικισμένη σε απόθεμα φυσικών πόρων , να αποτελέσει οδηγό  στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Τα Φωτοβολταικά συστήματα αναμφίβολα συμβάλουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην διαφύλαξη και ισσοροπία των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα  βάσει του Ν3468/2006 και της πρόσφατης τροπολογίας Ν3734/2009 προσφέρει πληθώρα οικονομικών κινήτρων προκειμένου οι επενδύσεις στην  πράσινη ενέργεια να αποτελούν βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ο Όμιλος Εταιρειών Εγνατία, με περισσότερο από 20 χρόνια διαδρομής στον γενικότερο κατασκευαστικό τομέα, έχοντας δραστηριότητα σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής και απόλυτη εξειδίκευση σε ιδιωτικά τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων, αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες με απόλυτα κατερτισμένο προσωπικό η οποία διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και την τεχνογνωσία να υλοποιήσει έργα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Η ενασχόληση του Ομίλου με αντικείμενα όπως:
•    Μεταλλικές -Βιομηχανικές και Δομικές Κατασκευές
•    Κτιριακές & Στατικές Μελέτες
•    Παραγωγή Χυτών και Μεταλλικών Κατασκευών
•    Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
•    Τηλεπικοινωνίες – Οπτικές Ίνες
προσδίδει την δυνατότητα στον Όμιλο, αξιοποιώντας την εμπειρία σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, να ανταποκριθεί στο ακέραιο σε απαιτητητικά έργα προσθέτοντας αξία στις επενδύσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων.
Στα πλαίσια της ενασχόλησης του Ομίλου με τον χώρο των Ανανεώσιμων πηγών, έχουν εξασφαλιστεί συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους της αγοράς, για την προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ με προσωπικό του ομίλου πραγματοποιούνται όλες οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και διασυνδεθεί από τον Όμιλο Εγνατία, πάρκα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 600 kWp συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας έργα,  κατασκευασμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα από υψηλά κατερτισμένο και έμπειρο τεχνικά προσωπικό ενώ ταυτόχρονα, λειτουργούν για λογαριασμό της εταιρείας δύο μετρητικοί σταθμού επίδειξης των 20kW, με συνδυασμούς κινητών και σταθερών βάσεων και διαφόρων τεχνολογιών πάνελ, στο συγκρότημα των εγκαταστάσεων του ομίλου στον Άσπρο του Ν. Κιλκίς.
Στον χώρο της Αιολικής ενέργειας και έχοντας ήδη εγκατεστημένους 7 σταθμούς συλλογής ανεμολογικών δεδομένων , ο Όμιλος έχει αναπτύξει προτωποριακά προιόντα ενώ σε συνεργασία με οίκους από την Γερμανία, διεθνώς αναγνωρισμένους, διαθέτει την δυνατότητα ολοκλήρωμένων υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αιολικού δυναιμικού.
Στόχος της εταιρείας αποτελεί, η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσίων για λογαριασμό των επενδυτών και αξιοποίηση στο έπακρο των τεχνικών δυνατοτήτων των Ανανεώσίμων Πηγών προκειμένου να βελτιστοποηθεί η απόδοση μιας επένδυσης στην πράσινη ενέργεια.

Σχόλια