Μαγειρικά ελαία πρώτη ύλη για βιοκαύσιμα.

0
53
biofuels

Τα μαγειρικά έλαια που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό της χώρας μπορούν, με την κατάλληλη επεξεργασία, να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων μαγειρικών ελαίων,  λόγω των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, δημιουργεί προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα των πόλεων και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι, να απορρίπτεται το χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας, κάτι που είναι τελείως λάθος. Η πιο σωστή λύση είναι, να φυλάσσεται σε πλαστικό μπουκάλι και να αφήνεται σε ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν στους δήμους.

Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, ικανή ποσότητα για να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για περίπου 14 χρόνια.

Η ρύπανση που προκαλείται στον υδατοφόρο ορίζοντα από τα μαγειρικά λάδια είναι μεγάλη, αφού μέσω αγωγών ομβρίων υδάτων, καταλήγουν στη θάλασσα, στα  ποτάμια ή στις ίμνες.

Τα φυτικά έλαια και τα μαγειρικά λάδια, με ειδική επεξεργασία μπορεί να μετατραπούν σε βιοκαύσιμα για μηχανές και αυτοκινήτα, μια καθαρή πηγή ενέργειας.

Ανάμεσα στα οφέλη τους συγκαταλέγεται η μείωση παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το συμβατικά καύσιμα και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Ξένες πολυεθνικές εταιρείες, σκέφτονται σοβαρά να δημιουργήσουν αποθηκευτικούς χώρους στην Ελλάδα, όπου θα συγκεντρώνουν τα μαγειρικά έλαια από τα σπίτια και τα εστιατόρια.

Θα εξάγονται σε ευρωπαική χώρα όπου θα υφίστανται την ανάλογη επεξεργασία και στην συνέχεια θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή οικολογικού καυσίμου (βιοντίζελ).

Η παραγωγή βιοντίζελ αρχίζει και αυξάνεται στην Ευρώπη, και οι ξένες εταιρείες θέλουν να εκμεταλλευθούν τα τηγανόλαδα που καταναλώνει η Ελλάδα.

Σχόλια