Αμβούργο μια φιλική «πράσινη» πόλη

0
96
hamburg-green-city

Το Αμβούργο μια φιλική «πράσινη» πόλη με εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι μια από τις πρώτες πόλεις, που κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαικής Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2011.

Το ετήσιο βραβείο της Ερωπαίκης Πράσινης Πρωτεύουσας είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαικής Επιτροπής, που έγινε με σκοπό να ενθαρρύνει τις πόλεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ενσωματώνοντας τις σχετικές παραμέτρους με το περιβάλλον στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τα μέτρα που πήρε το Αμβούργο για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης,  τη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την καθιστά στις πρώτες πράσινες πόλεις της Ευρώπης μαζί με την Στοκχόλμη.

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι σε πολύ καλά επίπεδα, τα περιβαλλοντικά προγράμματα που έχει θέσει σε εφαρμογή συνεχώς εξελίσσονται, αφού οι στόχοι που έχει βάλει η πόλη είναι, να μειώσει κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020.

Εκτός αυτού, έχει πάρει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια Πιο συγκεκριμένα,  έχουν ήδη αντικατασταθεί περισσότεροι από 200,000 συμβατικοί λαμπτήρες σε 400 δημόσια κτίρια, ενώ προβλέπονται  μέτρα αντικατάστασης για πάνω από 600 λέβητες με λέβητες συμπύκνωσης.

Το Αμβούργο πόλη στοχεύει στο μέλλον να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής και να απελευθερωθεί από την αναγκαία χρήση αυτοκινήτων.

Σχόλια