Καθαρίζει ο κόλπος της Ελευσίνας από τα ναυάγια

0
107
shipwreck1

Καθαρίζει ο κόλπος της  Ελευσίνας από τα ναυάγια αφού έγινε ήδη η πρώτη ανέλκυση πλοίου «Άλκηστις», ανοίγοντας το δρόμο για την ανέλκυση άλλων 14 βυθισμένων πλοίων.

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας (OΛΕ Α.Ε) δημιούργησε την Επιτροπή Ναυαγίων για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου και ανέλαβε άμεσα δράση για την ανέλκυση 15 ναυαγίων που βρίσκονται διάσπαρτα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Ο πρώτος ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε αφορούσε τα πλοία «Ιωάννης» 998κοχ (σε ελάχιστο βάθος 3,2 μέτρων),  « Άγ.Νικόλαος» 999,23κοχ (σε ελάχιστο βάθος 8 μέτρων), «City of Myconos» 4,548κοχ  (σε ελάχιστο βάθος 2 μέτρων), «City of Hydra» 895κοχ ( σε ελάχιστο βάθος 7,5 μέτρων),  «Mediterranean Sky» (ημιβυθισμένο) και το πλοίο «΄Αλκηστις» 627,06κοχ ( σε ελάχιστο βάθος 5,2μέτρων).

Επιλέχτηκε το πλοίο «΄Αλκηστις» και ο ΟΛΕ ΑΕ θα επαναπροκηρύξει εντός του Απριλίου 2009, νέο διαγωνισμό για τα υπόλοιπα πλοία.

Η διοίκηση του ΟΛΕ είναι έντονα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου υδατοφόρου ορίζοντα αφού κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο, τον «καθαρισμό» του κόλπου της Ελευσίνας.

Σχόλια