Τεράστια οικολογική καταστροφή στο Λούρο

0
105
louros-river

Τεράστια οικολογική καταστροφή έχει σημειωθεί στον ποταμό Λούρο λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης ,που προκαλείται από τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, τα λύματα των σφαγείων καθώς και  τους δήμους της ευρύτερης περιοχής .

Νεκρό τοπίο παρουσιάζει η εικόνα του ποταμού Λούρου, καθώς αστικά και βιομηχανικά λύματα, σκουπίδια, φυτοφάρμακα και υπολείμματα των σφαγείων καταλήγουν στην κοίτη του.

Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη, τα λύματα καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στο ποταμό από τις μονάδες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και είναι εμφανή δια γυμνού οφθαλμού.

Ο Μαρτίνος Γκαίτλιχ, υπεύθυνος συντονισμού προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, δήλωσε ότι, οι μονάδες που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή διαθέτουν σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Ωστόσο, συνήθως δεν το θέτουν σε λειτουργία, παρά μόνο όταν προγραμματίζεται κάποιος έλεγχος.

Κατά καιρούς έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους επιχειρηματίες, αλλά όταν τα χρηματικά ποσά δεν είναι μεγάλα, προτιμούν να τα πληρώσουν παρά να θέσουν σε λειτουργία τον βιολογικό καθαρισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τότε οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι δεν δύνανται να πληρώσουν και απειλούν με τον κλείσιμο των μονάδων τους, με αποτέλεσμα το εργατικό δυναμικό που απασχολούν να μείνει χωρίς δουλειά .

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, λιπασμάτων που γίνεται από τους αγρότες, δημιουργεί τεράστιο πλήγμα στο οικοσύστημα της περιοχής. Ο ποταμός περνάει μέσα από χωράφια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί η πηγή τους σε σχέση με τα αστικά και τα βιομηχανικά λύματα..

Μεταξύ άλλων, ο ποταμός Λούρος ρυπαίνεται από τα απορρίμματα που πετούν οι κάτοικοι της περιοχής στις όχθες του, όπως για παράδειγμα παλιές οικοσυσκευές, καρέκλες, πλαστικές σακούλες ζωοτροφών και λιπασμάτων.

Ο δήμαρχος Λούρου, Χρήστος Μπαίλης, δήλωσε ότι τα λύματα καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο ποτάμι αφού σπανίζουν οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού . Η ρύπανση που προκαλείται στον υδατοφόρο ορίζοντα παίρνει τεράστιες διαστάσεις καθώς δεν μολύνονται μόνο τα νερά του ποταμού αλλά και τα νερά του Αμβρακικού Κόλπου.

Ευτυχώς τώρα δρομολογείται η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού μαζί με τον αγωγό του Θεσπρωτικού και ο προυπολογισμός του έργου φτάνει τα 13 εκατ.ευρώ.

Ο Δήμος έχει καταθέσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη για την κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού ,που θα σώσει την περιοχή από μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή έχει καθυστερήσει αρκετά, παρά το γεγονός ότι το αίτημα έχει κατατεθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Το επιχείρημα που προβαλλόταν για την καθυστέρηση του έργου ήταν το μεγάλο κόστος του.

Η εκτεταμένη ρύπανση στο ποταμό Λούρο, είναι η αιτία ,που έχει καταστραφεί η ιχθυοπανίδα του. Πέστροφες και καραβίδες που υπήρχαν άλλοτε στο ποταμό, σήμερα έχουν εξαφανιστεί λόγω της ρύπανσης. Στο πυθμένα του ποταμού έχει εξαλειφθεί τελείως η βλάστηση με αποτέλεσμα τα είδη που έχουν απομείνει να απειλούνται με εξαφάνιση καθώς δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Σχόλια