Εγκαινιάστηκε το φόρουμ λιανικού εμπορίου για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

0
9
retail-commerce

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ευρωπαϊκός κλάδος του λιανικού εμπορίου εγκαινίασαν φόρουμ λιανικού εμπορίου, στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την προώθηση καταναλωτικών προτύπων με μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρ. Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Η δημιουργία του φόρουμ λιανικού εμπορίου αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης και ως στόχο έχει να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου και της αλυσίδας εφοδιασμού του, να προωθηθούν τα περιβαλλοντικώς βιώσιμα προϊόντα και να ενημερωθούν καλύτερα οι καταναλωτές για τις ευκαιρίες «πράσινων» αγορών.

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών Επίτροπος Meglena Kuneva είπε χαρακτηριστικά : «Εάν θέλουμε πραγματικά να αγοράζουν οι καταναλωτές πράσινα προϊόντα, η επιλογή βιώσιμων προϊόντων πρέπει να είναι μια εύκολη επιλογή. Οι πληροφορίες που παρέχονται για τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι σαφείς, η δε επιλογή τους να μην αποτελεί πολυτέλεια. Οι ευρωπαίοι λιανοπωλητές είναι κατ’ εξοχήν ικανοί να μας βοηθήσουν σ’ αυτό. Αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των καταναλωτών και μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στις επιλογές τους. Με μεγάλη χαρά, επομένως, εγκαινιάζω σήμερα το φόρουμ μαζί με τον Επίτροπο Δήμα. Πιστεύω, εξάλλου, ότι θα αποτελέσει αφετηρία για την υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης από τους εμπόρους λιανικής και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, που μπορούν από κοινού να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά ώστε να μειωθεί το ανθρακικό μας αποτύπωμα.»

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιδιότητα του μέλους του φόρουμ αποκτάται σε εθελοντική βάση. Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έμποροι που έχουν προσχωρήσει στο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης εμπόρων λιανικής (REAP), το οποίο περιλαμβάνει πολλές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις κατά εταιρεία (Μέχρι σήμερα, έχουν προσχωρήσει 24 έμποροι λιανικής), ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο φόρουμ έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμβάλουν στο έργο του, όπως παραγωγοί, προμηθευτές και οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας του φόρουμ έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια