Ανακύκλωση Πλοίων

0
108
recycling-ships

Το κρίσιμο θέμα της ανακύκλωσης των πλοίων, έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο σε διεθνές επίπεδο. Η ευρωπαϊκή επιτροπή δίνει βαρύτατη σημασία στην ανακύκλωση παρωχημένων πλοίων, καθώς είναι μια αποτελεσματική και αειφόρος πρακτική, αφού το μεγαλύτερο μέρος των υλικών των πλοίων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Κάθε χρόνο αποσύρονται περίπου 700 εμπορικά πλοία και οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης παρουσιάζουν πωλήσεις της τάξης του 1,2 δις. ευρώ. Η σταδιακή απόσυρση των συμβατικών πετρελαιοφόρων έως το 2015 αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των παρωχημένων πλοίων.

Σήμερα, οι περισσότερες μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, υπάρχουν κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία (Μπαγκλαντές και Ινδία), όπου υπάρχουν φτηνά εργατικά χέρια. Στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων οι χώρες υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλοία σε ειδικές αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης, όταν εκείνα ολοκληρώσουν το κύκλο ζωής τους.

Οι χώρες που έχουν μονάδες ανακύκλωσης πλοίων (διαλυτήρια), θα πρέπει να εφαρμόζουν όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα εν λόγω διαλυτήρια, εξάγονται και ανακυκλώνονται τα υλικά που προέρχονται από την διάλυση του πλοίου, κυρίως χάλυβας και το κύτος.

Τα εμπόδια για την ανακύκλωση των πλοίων σχετίζονται με τη διακύμανση της ναυλαγοράς και τα υλικά που περιέχουν τα πλοία αφού ορισμένα από αυτά επαναχρησιμοποιούνται δύσκολα ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου.

Επιπλέον, υπάρχει έντονος προβληματισμός καθώς οι μονάδες καταστροφής πλοίων εκθέτουν τους εργάτες σε κίνδυνο για την υγεία τους αφού ορισμένα υλικά είναι επικίνδυνα όπως ο αμίαντος, που υπάρχει σε πλοία ηλικίας 25 με 30 ετών. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις διάλυσης βρίσκονται στην Νότια Ασία και αποτελούν αιτία ατυχημάτων, λόγω εκρήξεων από υπόλοιπα υδρογονανθράκων.

Ωστόσο το θέμα της διασυνοριακής μεταφοράς πλοίων παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το γενικότερο θέμα τις μεταφοράς των αποβλήτων. Εκτός αυτού, εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Βασιλείας.

Για την αντιμετώπιση του θέματος ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ) συνέταξε τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων, που θα τεθεί προς υιοθέτηση στη Διπλωματική Διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ από 11-15 Μαίου. Η Σύμβαση, που θα δεσμεύει όλα τα κράτη, δίνει μεγάλο βάρος στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων.

Η ΕΕ έχει λάβει ακόμα περισσότερα μέτρα για το συγκεκριμένο θέμα και έχει εκδώσει κανονισμούς για την εισαγωγή και εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων.  Οι κανονισμοί μπορούν να παρακαμφθούν αν η πλοιοκτήτρια εταιρεία αποφασίσει να αποσύρει το πλοίο της εκτός ευρωπαικών υδάτων. Η ΕΕ κάνει κινήσεις για να ισχυθούνουν παγκοσμίως τα δεσμευτικά μέτρα και παράλληλα διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ενός είδους Ταμείου Ανακύκλωσης Πλοίων.

Σχόλια