Μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της αποδάσωσης.

0
4
illegal-woodcutting

Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δασών παγκοσμίως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει νομοθετική πρόταση για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και παράνομα κυκλοφορούντων προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ καθώς και ανακοίνωση που περιλαμβάνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αποδάσωσης στις τροπικές ζώνες.
Συγκεκριμένα ο προτεινόμενος κανονισμός θα υποχρεώνει τους εμπόρους να ζητούν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να εξασφαλίζουν ότι η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που πωλούν έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της χώρας προέλευσης. Αυτό θα αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Με την πρόταση αυξάνονται τα κίνητρα για νόμιμη και αειφόρο διαχείριση και χρήση των δασών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις εξαγωγές των δασοκομικών τους προϊόντων προς την ΕΕ.
Επίσης πρόταση της  Επιτροπής είναι να τεθεί ως στόχος η αναστολή της απώλειας της παγκόσμιας δασοκάλυψης το αργότερο μέχρι το 2030 και η μείωση της μεικτής αποδάσωσης στις τροπικές ζώνες κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το 2020, στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία περί κλιματικής αλλαγής μετά το 2012, με όχημα την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μηχανισμού δασικού άνθρακα μέσω του οποίου οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούν να ανταμειφθούν για τις μειώσεις των εκπομπών που θα επιτυγχάνουν μέσω μέτρων περιορισμού της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παράνομη υλοτομία, (δηλαδή η συλλογή, μεταφορά, πώληση ή αγορά ξυλείας κατά παράβαση του ισχύοντος εθνικού δικαίου)  και η αποδάσωση έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτείνουν την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας και απειλούν τις συνθήκες ζωής των ιθαγενών πληθυσμών. Πιστεύεται ότι το 19% περίπου των εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ προέρχεται από παράνομες πηγές.
Ο κ. Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Τα δάση φιλοξενούν τα μισά από όλα τα γνωστά είδη. Η εξαφάνιση του δάσους συνεπάγεται την εξαφάνιση μεγάλης ποικιλίας φυτών και ειδών, με καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Οι πολύτιμοι αυτοί πόροι διαδραματίζουν επίσης ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αναπτυσσόμενες και οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τα εναπομένοντα δάση του πλανήτη. Πρέπει επίσης να στείλουμε ένα μήνυμα στο οποίο να διακηρύσσουμε ανυποχώρητα ότι η παράνομα υλοτομημένη ξυλεία και τα αντίστοιχα προϊόντα δεν θα είναι πλέον ανεκτά στην αγορά της ΕΕ.»
Οι προτάσεις της Επιτροπής αποτέλεσαν μέρος της θέσης της ΕΕ στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα τον περασμένο Δεκέμβριο στο Πόζναν και αναμένεται να αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία σχετικά με το κλίμα που προβλέπεται να συναφθεί τον Δεκέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:
http://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

Σχόλια