Η ανακύκλωση αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια

0
6
eco-greens

Ραγδαία ανάπτυξη, παρουσιάζει ο κλάδος διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την στατιστική εταιρεία Hellastat.  Οι επιχειρήσεις στον κλάδο, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των εσόδων τους, γεγονός που σχετίζεται με την αυξανόμενη δράση των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΣΕΔ). Η ανακύκλωση στην Ελλάδα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία έτη. Το 2007, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα παρήχθησαν περίπου 5εκ. τόνοι στερεά και αστικά απόβλητα, εκ των οποίων το 40% ήταν ζυμώσιμα απόβλητα και το 29% ήταν χαρτί. Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι πολλές κατασκευαστικές εταιρείες προχωρούν είτε σε εξαγορές είτε σε συνεργασίες με ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα. Ένα παράδειγμα είναι η Ελληνική Τεχνοδομική,η οποία μέσω της θυγατρικής της Ηλέκτωρ έχει αναλάβει το ΧΥΤΑ Φυλής και Γραμματικού. Εκπρόσωποι του κλάδου, με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat τονίζουν ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα όπως η λειτουργία 500 παράνομων χωματερών, που δεν πληρούν τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. Άλλο ΄ςνα σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη παιδείας και κοινωνικής ευθύνης στον τομέα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του κλάδου, επισημαίνεται ότι εμφανίζονται ευνοϊκότερες  από τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Σημειώνεται ότι το 2007 υπερδιπλασιάστηκε η ανακυκλωμένη ποσότητα μπαταριών (από 218 τόνους το 2006, σε 442 τόνους), ενώ σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων (από 24,8 χιλ. τόνους το2005, σε 46,7χιλ. τόνους το 2007).

Σχόλια