Λαύριο : ο πρώτος χώρος ταφής τοξικών αποβλήτων

0
56
laurio-toxic-wastes

Όλο και περισσότερες προσπάθειες γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για να βρεθεί βιώσιμη λύση σχετικά με το πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων στην Ελλάδα, που αποτελούν πηγή μόλυνσης και ρύπανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ταφής των αποβλήτων και των τοξικών ουσιών και ήδη κατασκευάστηκε ο πρώτος στεγανοποιημένος χώρος ταφής τους στο Λαύριο. Η μελέτη του έργου έγινε από το Εργαστήριο  Μεταλλευτικής  Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ. Υπολογίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος ταφής θα μπορέσει να δεχθεί 5,500 τόνους αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανίες της περιοχής. Ο στεγανοποιημένος χώρος ταφής, που μοιάζει μευπόγεια στοά, βρίσκεται στο χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας. Όπως ανακοινώθηκε, το κόστος του ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. Το πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων θα μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα, παράγει ετησίως 350,000 τόνους τοξικών αποβλήτων, που προέρχονται κυρίως από βαριά μέταλλα. Οι βιομηχανίες επιλέγουν λύσεις με μηδενικό κόστος για την απόρριψη των αποβλήτων τους, όμως η περιβαλλοντική κταστροφή που προκαλείται είναι δυσανάλογα μεγάλη. Λίμνες, ποτάμια και  θάλασσες μολύνονται καθημερινά με  επικίνδυνες ουσίες που προξενούν τεράστιες καταστροφές στην ιχθυοπανίδα και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Στην Ευρώπη, το σύστημα της ασφαλής μεταφοράς τοξικών αποβλήτων στο υπέδαφος εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το μείζον θέμα της αποκατάστασης των τοξικών ουσιών στην Ελλάδα και κατά καιρούς έχει κάνει τις ανάλογες συστάσεις για συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Ωστόσο τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής κρίνονται ανεπαρκή. Οι κυβερνήσεις πρέπει να βρουν ουσιαστική λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα δίνοντας έμφαση στην καταμέτρηση και την ανάλυση των τοξικών αποβλήτων, κυρίως αναφορικά με την επικινδυνότητά τους.

Σχόλια