600.000 ευρώ αποζημίωση για τον καρκίνο που προκάλεσε ο αμίαντος

0
12
cancer-from-asbestos1

Νέα δεδομένα στη νομολογία δημιουργεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, με βάση την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 600.000 ευρώ στους συγγενείς τεχνίτη που πέθανε από καρκίνο γιατί εισέπνεε αμίαντο στη δουλειά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος εργάτης ήταν τεχνίτης λεωφορείων και εργαζόταν στις αστικές συγκοινωνίες καθαρίζοντας τα φρένα των λεωφορείων στα οποία υπήρχε αμίαντος.

Τον Μάρτιο του 2005, ένα χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί, προσβλήθηκε από καρκίνο στον πνεύμονα, υποβλήθηκε σε χημιοθεραπεία όμως απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα.

Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι «η εισπνοή ινών αμιάντου είναι επιβλαβής για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε χώρους που αυτός υπάρχει σοβαρότατες ασθένειες, όπως η αμιάντωση και ενδεχομένως καρκίνος των βρόγχων και των πνευμόνων».

Επιπλέον, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας δέχτηκε ότι «η εργοδότρια εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι η μέτρηση αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, ο περιορισμός με υγρές μεθόδους της δημιουργίας και διασποράς σκόνης στο περιβάλλον, η γενική ενημέρωση των εργαζομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση στον αμίαντο, οι προφυλάξεις με τη χρήση του κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων από τον αρμόδιο ιατρό εργασίας της επιχείρησης».

Σημαντικότερο ρόλο για τη δικαστική απόφαση έπαιξε το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από το οποίο προέκυπτε ότι με υπουργική απόφαση είχε απαγορευθεί η παραγωγή, πώληση και τοποθέτηση φρένων με αμίαντο από τις 10-2-1999, κάτι που σημαίνει ότι για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα, αλλά και μεταγενέστερα, ο εκλιπών εξακολουθούσε να εργάζεται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες με την καθημερινή εισπνοή αμιάντου.

Η απόφαση του δικαστηρίου για χρηματική αποζημίωση ύψους 600.000 κηρύχτηκε προσωρινά εκτελεστή που σημαίνει ότι η επιβράδυνση εκτέλεσής της μπορεί να επιφέρει σημαντική ζημιά στους ενάγοντες.

Σχόλια