Ημερίδα των Οικολόγων Πράσινων

0
5
eco-greens
eco-greens

Ημερίδα των Οικολόγων Πράσινων
«Από την οικονομική κρίση και την κρίση του μοντέλου ανάπτυξης
στην Πράσινη Οικονομία και το Green New Deal»

Σε αυτή συμμετέχουν ως ομιλητές μεταξύ άλλων: – o Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμας, – ο ευρωβουλευτής των ΠρασίνωνPierre Jonckheer, αντιπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, υπεύθυνος για θέματα οικονομίας, – ο βουλευτής των Γερμανών Πρασίνων Ηans-Josef Fell, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και συντάκτης του Γερμανικού Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, – ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Θ. Πελαγίδης, – ο καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α. Ξεπαπαδέας, – ο αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας Λ. Λουλούδης, – οκαθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Γ. Καλλής, -ο καθηγητής ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος Θ. Βλαστός, καθώς και οικονομολόγοι και εκπρόσωποι ΜΚΟ (Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΕΛΕΤΕΑΝ)

Σχόλια