Ολοκλήρωση τυπου Συμβουλίου Περιβάλλοντος Γαλλικής Προεδρίας.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, (07/07), στο Παρίσι το άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Στην συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτροπής Ην. Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή κ. Rajendra Pachauri, συζητήθηκαν η πορεία των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την δέσμη της Ε.Ε. για το κλίμα και την βιώσιμη ενέργεια και οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ). 1. Δέσμη για το κλίμα και την βιώσιμη ενέργεια Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος αντάλλαξαν απόψεις, σχετικά με την δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής (βασικό σημείο της οποίας είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 και κατά 30% στην περίπτωση που υπάρξει διεθνής συμφωνία) για την κλιματική αλλαγή. Τα Κράτη-μέλη εξέθεσαν τις απόψεις τους για τα επιμέρους στοιχεία της δέσμης, δηλαδή την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τον επιμερισμό προσπαθειών μείωσης των εκπομπών μεταξύ των κρατών, την δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση άνθρακα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αναμένονται, από την εφαρμογή των προτάσεων σε συγκεκριμένα σημεία της δέσμης, όπως η σταδιακή αύξηση του ποσοστού δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής μετά το 2012, ειδικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, οι επιπτώσεις της επέκτασης εμπορίας δικαιωμάτων σε περισσότερους τομείς της βιομηχανίας, η διάθεση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις εμπορίας δικαιωμάτων, για τα οποία η χώρα μας θεωρεί πως πρέπει να αποδίδονται υπέρ αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Καλογιάννης επεσήμανε ιδιαιτέρως τις επιφυλάξεις της χώρας μας, αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις από την γεωλογική αποθήκευση άνθρακα, και ζήτησε την ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών περιβαλλοντικά ασφαλούς εφαρμογής της νέας αυτής τεχνολογίας, μέσω πιλοτικών έργων επίδειξης, έθεσε επίσης το θέμα του υψηλού κόστους εφαρμογής αυτής της νέας τεχνολογίας. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος συμφώνησαν πως πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία, για την δέσμη μέτρων, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έως το τέλος του 2008. 2. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο) Διεξήχθη συζήτηση, που βασίστηκε στα όσα είχαν επισημανθεί στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2008, στο Λουξεμβούργο. Ο Έλληνας Υφυπουργός επανέλαβε τις θέσεις που είχε διατυπώσει η χώρα μας, όπως ότι κατά την αδειοδότηση των καλλιεργειών ΓΤΟ θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξέταση των μακροχρόνιων συνεπειών στη βιοποικιλότητα και να προστεθούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης των ΓΤΟ. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Καλογιάννης είχε διμερείς επαφές με τους επικεφαλής άλλων αντιπροσωπειών, και συγκεκριμένα της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και με τον Γάλλο Υπουργό Οικολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Borloo, με τους οποίους συζήτησε επί μέρους θέματα σχετικά με την δέσμη «κλίμα-ενέργεια».

Σχόλια