Διαγωνισμός Αειφόρου Κατασκευής Κτιρίων.

0
23
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΠΤΑ ΕΠΕ και ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., διοργανώνουν Διαγωνισμό Αειφόρου Κατασκευής Κτιρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – Περιβάλλον «Βιώσιμη Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων». Το βραβείο αειφόρου κατασκευής κτηρίου θα απονεμηθεί στον οργανισμό που έχει συμμετάσχει στην κατασκευή (μελετητικό γραφείο ή κατασκευαστική εταιρεία, δημόσιο φορέα που εμπλέκεται στη μελέτη, επίβλεψη ή κατασκευή) ή που είναι τελικός χρήστης και διαχειρίζεται το κτήριο που πληροί τα περισσότερα κριτήρια αειφορίας στην Ελλάδα. Η κατασκευή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες και τις συνθήκες άνεσης των χρηστών ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη χρήση των φυσικών πόρων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τη χρήση αειφόρων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενθαρρύνει τις ασφαλείς πρακτικές κατασκευής και τις καινοτόμες τεχνολογίες, να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής και το κόστος κατά τη φάση λειτουργίας και να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Για το συντονισμό των βραβείων και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, έχει συσταθεί Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εξής φορέων: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε. H Τελετή Απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ τα βραβευθέντα έργα θα τύχουν ευρείας προβολής μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου. Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα υποβολής βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.uest.gr/suscon/diagonismoi.html. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την κα Β. Μίσσα (τηλ. 2102224208, e-mail: vmissa@epta.gr) και τον κο. Κ. Μουστάκα (τηλ. 2107723108, e-mail: konmoust@central.ntua.gr) Χορηγός επικοινωνίας: Greek Architects e-Magazine Το Δελτίο τύπου μας στέλθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου, Φυσικό MSc του Τμήματος Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων EΠTA Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Ολοφύτου 15 11142 Αθήνα, Ελλάδα T +30 2102224208 (Εσ. 114) – F +302102914534 E kgeorgiou@epta.gr – W www.epta.gr

Σχόλια