Καθαρισμός του λιμένα Καλύμνου από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών.

0
8
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HELMEPA. Με πρωτοβουλία του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών) εταιρικού μέλους της HELMEPA και τη συνεργασία τοπικών φορέων, πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαΐου, καθαρισμοί του κεντρικού λιμένα της Καλύμνου από χρησιμοποιημένες μπαταρίες που είχαν απορριφθεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Πέντε περίπου τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου – θειικού οξέος απομακρύνθηκαν από το βυθό του λιμένα και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόρριψη και παραμονή των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα σοβαρές καθώς τόσο το θειικό οξύ που χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολύτης όσο και ο μόλυβδος στις πλάκες του συσσωρευτή μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στη θαλάσσια ζωή αλλά και στην ανθρώπινη υγεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης. Οι δράσεις καθαρισμού του λιμένα της Καλύμνου συνοδεύτηκαν από ενημέρωση των επαγγελματιών ψαράδων, ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής και του ευρύτερου κοινού της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. αποτελεί ένα εθνικής εμβέλειας, σύστημα διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών που προωθεί τη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η HELMEPA συγχαίρει το μέλος της για την πρωτοβουλία που ανέλαβε.

Σχόλια