Κατάθεση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στη Βουλή.

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου &ι Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το τελικό κείμενο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής, με σκοπό να έχει εγκριθεί μέσα στον Ιούνιο. Στο νέο κείμενο έχουν ενσωματωθεί προτάσεις που υποβλήθηκαν από βουλευτές όλων των κομμάτων και φορείς στο πλαίσιο της συζήτησης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ενδεικτικά: • Λεπτομερέστερες αναφορές για την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία βιοποικιλότητας, θαλάσσιων οικοσυστημάτων, προστατευόμενων περιοχών κ.ά.), την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά κέντρα και βιομηχανικές περιοχές και για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε τομεακή πολιτική. • Συγκεκριμένες αναφορές για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνεπειών από τις κλιματικές αλλαγές. • Ειδικές αναφορές για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. • – Σταδιακός περιορισμός της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο. – Ενεργειακή διασύνδεση όλων των κατοικημένων νησιών με το Κεντρικό Σύστημα της ΔΕΗ. • Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου (εντός 10 ετών από την έγκριση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου). • Απαλοιφή της αναφοράς στις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σε υλοποίηση σχετικής δέσμευσης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Σχόλια