Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει με σθένος την προστασία των φαλαινών

0
44
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρ.Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε στις 5/6 το Συμβούλιο Περιβάλλοντος να διαμορφώσει κοινή θέση όσον αφορά την προστασία των φαλαινών, ενόψει της συνόδου της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ/IWC) που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός στο Σαντιάγο της Χιλής. Η απόφαση αυτή επιτρέπει την υιοθέτηση συντονισμένης κοινοτικής προσέγγισης στη σύνοδο και ενισχύει τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΔΕΦ. Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε σχετικά: «Χάρη στην απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας και να ασκήσει όλη την πολιτική, ηθική και οικονομική επιρροή της για την αποτελεσματικότερη προστασία των φαλαινών παγκοσμίως.» Προστασία των φαλαινών σε παγκόσμιο επίπεδο Η απόφαση που έλαβε στις 5/6 το Συμβούλιο ενισχύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προστατεύσει τις φάλαινες τόσο στο εσωτερικό της, όσο και παγκοσμίως. Με την απόφαση αυτή εξασφαλίζεται ότι, στη σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας στη Χιλή, στις 23-27 Ιουνίου 2008, η ΕΕ θα τηρήσει κοινή θέση όσον αφορά τη διατήρηση του μορατόριουμ (αναστολή της φαλαινοθηρίας). Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας να συνταχθούν πλήρως με το μορατόριουμ του 1986. Όλες οι φαλαινοθηρικές δραστηριότητες των μελών της ΔΕΦ, όπως η φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς, πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο της ΔΕΦ. Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να τηρούν αταλάντευτη στάση κατά της φαλαινοθηρίας και να σχηματίσουν κοινό μέτωπο εναντίον ορισμένων χωρών που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες διατήρησης των ειδών φάλαινας. Δεν είναι απαραίτητο να θανατώνονται φάλαινες για να συγκεντρωθούν επιστημονικά στοιχεία γι’ αυτές. Επαρκή δεδομένα για διαχειριστικούς σκοπούς μπορούν να προκύψουν με μη θανατηφόρες τεχνικές. Οι φάλαινες αποτελούν κατ’ εξοχήν αποδημητικό είδος και ευπαθές στοιχείο της βιολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας πανίδας. Πολλά είδη φάλαινας απειλούνται με εξαφάνιση. Οι προσπάθειες της ΕΕ για την προστασία των φαλαινών δεν θα καρποφορήσουν, εάν δεν υποστηριχθούν από συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαμόρφωση συνεκτικού διεθνούς πλαισίου. Πρέπει να συνεχιστεί η διεθνής απαγόρευση της εμπορικής φαλαινοθηρίας και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες παγκοσμίως για την προστασία των ειδών φάλαινας. Ιστορικό Η φαλαινοθηρία απαγορεύεται στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει όλα τα είδη φάλαινας εντός των κοινοτικών υδάτων. Ωστόσο, η ΕΕ δεν αντιτίθεται στις φαλαινοθηρικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται αυτόχθονες πληθυσμοί για την επιβίωσή τους – επιτρεπόμενες από τη Σύμβαση ΔΕΦ – υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές περιορίζονται στα όρια αλίευσης που έχουν καθοριστεί βάσει επιστημονικών εισηγήσεων. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Γροιλανδίας, στους οποίους επιτρέπεται η θήρα της πτεροφάλαινας και της ρυγχοφάλαινας. Η Επιτροπή καταδικάζει, όμως, τη συγκαλυμμένη ως επιστημονική έρευνα φαλαινοθηρία από την Ιαπωνία. Στο έγγραφο που παρουσίασε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2007 επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικού διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τη φαλαινοθηρία. Αναφέρεται ότι το μορατόριουμ εξακολουθεί να είναι σημαντικό, τονίζεται όμως ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί συνολική προσέγγιση σε θέματα όπως η φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη ενιαίας, ισχυρής παρουσίας της ΕΕ στη χάραξη της διεθνούς πολιτικής για τη φαλαινοθηρία. Η ΕΕ δεν ήταν μέχρι σήμερα σε θέση να ασκήσει πολιτική επιρροή στο πλαίσιο της ΔΕΦ, λόγω έλλειψης συντονισμού και συμφωνίας στη διαμόρφωση της κοινοτικής θέσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/whales_dolphins/index_en.htm

Σχόλια