Νέα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε 25 εταιρείες

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Ανακοινώνω σήμερα, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, την επιβολή νέων προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ. Τα πρόστιμα αφορούν 25 εταιρείες, εκ των οποίων οι 24 δραστηριοποιούνται κατά μήκος του Κηφισού ποταμού. Συγκεκριμένα, με απόφασή μου επιβάλλεται πρόστιμο 400.000 ευρώ στην εταιρεία “Agroinvest” (με έδρα το Νομό Φθιώτιδας) η οποία, μεταξύ των άλλων, παραβίαζε τους περιβαλλοντικούς όρους για την διαχείριση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων της. Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 600.000 ευρώ θα επιβληθούν, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε 24 εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Κηφισού ποταμού και οι οποίες παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και κυρίως το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 632/Δ/1994) περί καθορισμού ζωνών προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων. Σημειώνω ότι όλοι οι σχετικοί φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις. Τονίζω ότι σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, θα επιβληθεί, σύμφωνα με το νόμο, προσωρινή ή οριστική διακοπή εργασιών.» Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγούνται την επιβολή προστίμων ως εξής: – στον οικείο Νομάρχη, όταν το πρόστιμο δεν ξεπερνά το ποσό των 58.694,06 ευρώ – στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για πρόστιμα από 58.694,06 ευρώ – 146.735,14 ευρώ – Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Γενικού ενδιαφέροντος

Σχόλια