Η Ευρ. Επιτροπή θεσμοθετεί βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί νέο ετήσιο Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το οποίο θα απονέμεται σε πόλη που πρωτοστατεί στη φιλοπεριβαλλοντική διαβίωση στα αστικά κέντρα. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2008, ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, όπου ο Επίτροπος Δήμας και ο Paddy Bourke, Δήμαρχος του Δουβλίνου και Πρόεδρος της Ένωσης Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπογράψουν διακήρυξη για τη θεσμοθέτηση του βραβείου. Οι πόλεις θα μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την επιλογή της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης για τα έτη 2010 και 2011 συμπληρώνοντας ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Στην εκδήλωση θα παραστούν επίσης ο κ. Jüri Ratas, πρώην Δήμαρχος του Tallinn και νυν Αντιπρόεδρος του εσθονικού Κοινοβουλίου – ο οποίος έθεσε τη βάση για τη θέσπιση του βραβείου τον Μάιο του 2006 – καθώς και άλλοι δήμαρχοι. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων. Μία κριτική επιτροπή θα επιλέξει εντός του έτους τις νικήτριες πόλεις για το 2010 και το 2011. Σκοπός του βραβείου είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να γίνουν πιο ελκυστικές και υγιεινές – να προσφέρουν «ποιότητα ζωής». Η δρομολόγηση του βραβείου συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: «Ελπίζω το βραβείο αυτό να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τις τοπικές κυβερνήσεις και αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων. Πολλές είναι οι πόλεις που έχουν δεσμευθεί ήδη να βελτιώσουν την προστασία του περιβάλλοντός τους. Είμαι βέβαιος ότι το συγκεκριμένο βραβείο θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.» Φιλοπεριβαλλοντικοί πρωτοπόροι Το 2010, για πρώτη φορά, θα επιλεγεί η ευρωπαϊκή πόλη που θα ανακηρυχθεί Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος αυτό. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε μια πόλη που ανταποκρίνεται σταθερά σε υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά πρότυπα, έχει ως μόνιμο μέλημα τη λήψη φιλόδοξων μέτρων, την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη και μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες πόλεις και να συμβάλει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. H Ευρώπη των πόλεων Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι μια πρωτοβουλία για την προώθηση και την επιβράβευση των προσπαθειών αυτών. Προβάλλει τη βούληση μιας πόλης να επιλύσει περιβαλλοντικά προβλήματα – και την επιτυχία της – προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και να μειώσει την επιβάρυνση που υφίσταται το παγκόσμιο περιβάλλον εξαιτίας τους. Αποτελεί κίνητρο για να αλληλοεμπνέονται οι πόλεις και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα συναγωνίζονται. Οι πράσινες πόλεις του μέλλοντος Το βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι υποψήφιες χώρες (Τουρκία, ΠΓΔΜ και Κροατία), καθώς και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Όλες οι πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 200.000 κατοίκους μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση δέκα περιβαλλοντικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, ο ατμοσφαιρικός αέρας, τα απόβλητα και τα ύδατα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τόσο για το 2010 όσο και για το 2011, λήγει την 1η Οκτωβρίου 2008, η δε απόφαση με βάση την επιλογή της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί εντός του έτους. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του ICLEI (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αειφορία), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις Μεταφορές και το Περιβάλλον (T&E), της Ένωσης των Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Περιφερειών. 22 Μαΐου 2008 – Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας Η δρομολόγηση του Βραβείου Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης συμπίπτει φέτος με την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, δύο δε δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων των πόλεων συνδέονται με τη βιοποικιλότητα: ύπαρξη δημόσιων χώρων πρασίνου και αειφόρος χρήση γης. Ιστορικό Το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας που ανέλαβαν πόλεις με οικολογικό όραμα. Η ιδέα διαμορφώθηκε αρχικά σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Tallinn της Εσθονίας, στις 15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ.Jüri Ratas, πρώην Δημάρχου του Tallinn, όπου 15 ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση Εσθονικών Πόλεων υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συμφωνίας για τη θεσμοθέτηση βραβείου. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται τώρα από περισσότερες από 40 πόλεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 21 πρωτεύουσες χωρών της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες: Διαβάστε περισσότερα για το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην ιστοσελίδα: www.europeangreencapital.eu Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για το αστικό περιβάλλον: http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm

Σχόλια