Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ στην Greenpeace για τα φωτοβολταϊκά

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το Γραφείο Τύπου &ι Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στις διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε κτίρια, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 1. Κατ΄ επιταγήν του άρθρου 24 του Συντάγματος εκδίδονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ Προεδρικά διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που θέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και περιορισμούς για τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια, που στόχο έχουν την προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις αφορούν και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια. Με την Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια. Επομένως είναι ανακριβές ότι υπάρχει γενική απαγόρευση όπως, εντελώς επιπόλαια, ανακοίνωσε η Greenpeace. 2. Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ειδική Ομάδα Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης, Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ΔΕΗ), η οποία διερευνά όλα τα προβλήματα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με Υπουργική Απόφαση που έχει ήδη εκδοθεί, τα Φ/Β στοιχεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας η οποία έχει σημαντικό κόστος και χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 μήνα να εκδοθεί. Αντί οικοδομικής άδειας αρκεί πλέον έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία μπορεί να εκδοθεί αυθημερόν. Είναι αυτονόητο ότι η ρύθμιση συνιστά μεγάλη απλοποίηση της διαδικασίας και συντελεί στην προώθηση της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων στα κτίρια. Πολύ σύντομα, βάσει των αποτελεσμάτων της Ομάδας Εργασίας, θα εκδοθεί και Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα αντιμετωπίζει όλα τα υπόλοιπα σχετικά ζητήματα.

Σχόλια