Γνωμοδότηση Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία

0
9
βιομηχανία και περιβάλλον

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με τη θετική γνωμοδότηση της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία παρουσιάστηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά στις 21.05.2007 και ακολούθησε διεξοδική διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Ακολούθησε επεξεργασία των προτάσεων και των παρατηρήσεων της διαβούλευσης και στις 27.03.2008 παραδόθηκε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας νέο κείμενο για γνωμοδότηση. Θετικά επί του περιεχομένου του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία τοποθετήθηκαν 16 από τα 19 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, διατυπώνοντας ή μη σχετικές παρατηρήσεις επ’ αυτού. Οι εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε. και της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Αρκτούρος θεωρούν ότι το προτεινόμενο Ειδικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία χωρίς να είναι σε αρνητική κατεύθυνση παρουσιάζει κενά τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν αν γίνονταν αποδεκτές οι προτάσεις που υπέβαλαν. Ο εκπρόσωπος του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α., δεν παρέστη στην τελική ψηφοφορία, ούτε τοποθετήθηκε επί του περιεχομένου του Ειδικού Πλαισίου στο σύνολο του. Για τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία απομένει η έγκρισή του από την αρμόδια εξ Υπουργών Επιτροπή, που ορίζει ο Νόμος περί Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Σχόλια