Σεμινάριο από το ΕΕΚΧΜ με θέμα: «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

0
17
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Σκοπός του σεμιναρίου (που διοργανώνεται από το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών) είναι η ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά στην εκπόνηση, κατάθεση, έλεγχο και έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην Ελλάδα, αλλά και παρακολούθηση – περιβαλλοντικός έλεγχος των έργων κατά τη λειτουργία τους, η κωδικοποίησή της νομοθεσίας, καθώς και η πρακτική της εφαρμογή μέσω της παρουσίασης της ακολουθούμενης μεθοδολογίας εκπόνησης ΜΠΕ και συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί κυρίως στην βήμα προς βήμα εξέταση των απαιτήσεων εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην χώρα μας από την ανάλυψή της μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της και θα έχει την ακόλουθη βασική θεματολογία: • Ιστορική εξέλιξη του θεσμού – Νομοθετικό πλαίσιο • Νομοθεσία περιβάλλοντος (γενική και τομεακή) • Προδιαγραφές σύνταξης των ΜΠΕ – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων • Μεθοδολογία – σύνταξη ΜΠΕ (πχ. συλλογή στοιχείων, επιτόπου επίσκεψη, χαρτογραφικό υλικό, δουλειά γραφείου, χρήση μοντέλων κλπ), Υποβολή – Έγκριση ΜΠΕ • Παραδείγματα εκπόνησης ΜΠΕ Τέλος, το βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου θα συνδεθεί με την Διενέργεια Ελέγχων – και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Έργων & Δραστηριοτήτων στo πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς και Επιστήμονες που επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις ή να εμβαθύνουν υπάρχουσες γνώσεις σε ότι αφορά στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συστημικό τρόπο. Ως εκ τούτου το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό τεχνικών εταιρειών, βιομηχανιών, και γενικότερα σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων και ειδικότερα Περιβαλλοντικών Μελετών Έργων & Δραστηριοτήτων, φιλοδοξώντας να μεταφέρει την εμπειρία των εισηγητών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  Μπαδογιάννης Στράτος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)  Σιούλας Κωνσταντίνος, Περιβαλλοντολόγος MSc, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε)  Χρονόπουλος Γιώργος, Δρ Φυσικός, ΥΠΕΧΩΔΕ – Ειδική Yπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1η ΗΜΕΡΑ 09.00 – 09.30 Εγγραφές 09.30 – 11.00 Ιστορική εξέλιξη του θεσμού – Νομοθετικό πλαίσιο Περιβαλλοντικών Μελετών (Κ. Σιούλας) 11.00 – 11.15 Διάλειμμα 11.15 – 12.45 Νομοθεσία Περιβάλλοντος (τομεακή), (Κ. Σιούλας) 12.45 – 13.45 Γεύμα 13:45 – 15:15 Προδιαγραφές σύνταξης των ΜΠΕ – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Κ. Σιούλας) 15.15 – 15.30 Διάλειμμα 15.30 – 17.00 Μεθοδολογία – σύνταξη ΜΠΕ (πχ. συλλογή στοιχείων, επιτόπου επίσκεψη, χαρτογραφικό υλικό, δουλειά γραφείου, χρήση μοντέλων κλπ), Υποβολή – Έγκριση ΜΠΕ (Κ. Σιούλας) 2η ΗΜΕΡΑ 09:00 – 10:30 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (case studies) (Σ. Μπαδογιάννης) 10.30 – 10.45 Διάλειμμα 10.45 – 12.15 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (case studies), (Σ. Μπαδογιάννης) 12.15 – 12.30 Διάλειμμα 12.30 – 13.15 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (case studies), (Σ. Μπαδογιάννης) 13.15 – 14.15 Γεύμα 14.15 – 15.45 Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, (Γ. Χρονόπουλος) 15.45 – 16.00 Διάλειμμα 16:00 – 16.45 Διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου Έργων & Δραστηριοτήτων, (Γ. Χρονόπουλος) Τεστ & Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Παρατηρήσεις / προτάσεις 1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 02 – 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα. Ημερομηνία υποβολής στον ΟΑΕΔ: 26/05/2008 2. Κόστος συμμετοχής Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 350 € , Μη μέλη : 400 € Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. 3. Δηλώσεις συμμετοχής Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2 ημέρες (16 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 4. Συντονιστής του σεμιναρίου Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Σιούλας Κωνσταντίνος. 5. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια