Επιβολή προστίμου στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ Ηρακλής» στο Βόλο και αλλαγή περιβαλλοντικών όρων

0
15
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά επιβάλλεται πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΓΕΤ Ηρακλής». Το πρόστιμο αφορά παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου «Όλυμπος» της εταιρείας «ΑΓΕΤ Ηρακλής», το οποίο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο 5ο χλμ. της οδού Βόλου – Αγριάς Ν. Μαγνησίας. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν είναι οι εξής: 1. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των πρώτων υλών τσιμέντου, οι οποίες εξακολουθούν να αποθηκεύονται υπαίθρια. 2. Δεν εγκαταστάθηκε σύστημα ψεκασμού νερού στη φλόγα της κύριας καύσης όλων των περιστροφικών κλιβάνων (Π.Κ.), στους οποίους η περιεκτικότητα των NOx στα καυσαέρια κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 3. Οι εγκεκριμένοι ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι επέβαλαν την εγκατάσταση συσκευών συνεχούς μέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων των περιστροφικών κλιβάνων σε NOx και SO2, οι οποίες ακόμα και μέχρι τη λήξη ισχύος της ανωτέρω ΕΠΟ, δεν είχαν εγκατασταθεί. 4. Ο έλεγχος της καμπύλης βαθμονόμησης των συσκευών Sick δεν γίνεται ανά τετράμηνο. 5. Η εταιρεία δεν έχει εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες άδειες για τις γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός του εργοστασίου. Επίσης, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε νέα Απόφαση με την οποία αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντων και επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η Απόφαση επιβάλλει στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντων «Όλυμπος», της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» : 1. Χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των υπαρχόντων ηλεκτροστατικών φίλτρων των περιστροφικών κλιβάνων με υβριδικά/σακκόφιλτρα, ούτως ώστε σταδιακά αρχής γενομένης από το 2008 να υπάρξει σημαντική μείωση των εκπομπών σκόνης 2. Υποκατάσταση του μαζούτ από φυσικό αέριο για όλο το εργοστάσιο. 3. Εγκατάσταση συστημάτων συνεχούς μέτρησης για τις εκπομπές (σκόνη, ΝΟx, SO2). 4. Απόθεση και παραλαβή πρώτων υλών τσιμέντου σε κλειστή αποθήκη. 5. Χρήση βιομάζας στους περιστροφικούς κλιβάνους σε υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων. 6. Όρους και μέτρα για την λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων

Σχόλια