Ολοκλήρωση της Εθνικής Απογραφής Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο

0
19
Αέριες εκπομπές

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο του Κυότο έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συντάσσουν και να υποβάλλουν κάθε χρόνο την Εθνική Απογραφή των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στη Γραμματεία του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση της εθνικής απογραφής αναφέρεται στις εκπομπές του έτους δύο χρόνια πριν το τρέχον έτος, δηλαδή φέτος υποβάλλεται η έκθεση για το έτος 2006. Το ΥΠΕΧΩΔΕ υπέβαλε έγκαιρα στον ΟΗΕ στις 7 και 14 Απριλίου την τεχνική έκθεση και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου της χώρας μας το 2006 ανέρχονται σε 133,11 Mt ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 24,6% ως προς το έτος βάσης (1990) και βρίσκονται κάτω από την υποχρέωση της χώρας που αποτελεί και τον εθνικό μας στόχο, δηλαδή αύξηση 25% για την περίοδο 2008 – 2012. Με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εφαρμόζει το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η χώρας μας θα είναι συνεπής με τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του Εθνικού μας Συστήματος Απογραφών των αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Προσέλαβε ως τεχνικό σύμβουλο τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και ενίσχυσε σημαντικά με ειδικούς επιστήμονες την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για την κλιματική αλλαγή.

Σχόλια