Συνάντηση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ για θέματα ανακύκλωσης

0
3
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς συναντήθηκε σήμερα με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το θέμα της Ανακύκλωσης. Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα συναντήθηκα με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ με στόχο να συζητήσουμε το θέμα της ανακύκλωσης και κυρίως τρόπους για μεγαλύτερη και ενεργότερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών με τους «μπλε κάδους». Την τριετία 2004-2007 το ΥΠΕΧΩΔΕ έθεσε στις βασικές του προτεραιότητες την ανακύκλωση. Μάλιστα, το 2007 η ανακύκλωση ανήλθε σε ποσοστό 24% του συνόλου των απορριμμάτων από 6% που ήταν το έτος 2004. Γίνεται μία σημαντική προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να φτάσει το 2012, το μέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., το οποίο ανέρχεται στο 33%. Σήμερα στην χώρα μας λειτουργούν 10 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης – τα 8 εγκρίθηκαν τα 3 τελευταία χρόνια – με τα οποία ανακυκλώνουμε σχεδόν τα πάντα : τις συσκευασίες, τις μπαταρίες, τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, τις φορητές ηλεκτρικές συσκευές, τα ελαστικά, τα λιπαντικά έλαια, τις μπαταρίες αυτοκινήτων και βιομηχανίας, τα αυτοκίνητα. Ειδικότερα, η εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τα οικιακά απόβλητα και αφορά συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο που συλλέγονται από το πρόγραμμα των «μπλε κάδων». Το πρόγραμμα αυτό είναι το σημαντικότερο της ανακύκλωσης που ξεκινάει από το σπίτι, όπου γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός των σκουπιδιών. Οι πολίτες διαχωρίζουν τα απόβλητα από συσκευασίες (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και τα τοποθετούν στους μπλε κάδους. Το 2007, από ένα σύνολο αποβλήτων συσκευασίας 1.050.000 τόνων, οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση– ανακύκλωση 504.000 τόνοι, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 48 %. Στα πλαίσια αυτά στο πρόγραμμα των «μπλε κάδων» συμμετέχουν 446 δήμοι δηλαδή λιγότερο από το 50%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί 52.000 μπλε κάδοι – από τους οποίους 24.000 στην Αττική – έναντι 110.000 μπλε κάδους που πρέπει να αναπτύξουμε σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και μεγάλοι Δήμοι της Αττικής όπως οι Δήμοι Αθηναίων, Πειραιώς και Περιστερίου δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα για παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων να διαθέτει μόνο περίπου 2000 κάδους ενώ πρέπει να διαθέτει 6000 κάδους. Και είναι δικαιολογημένοι οι Δήμοι, διότι δεν μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της αποκομιδής των απορριμμάτων των μπλε κάδων. Πήρα, λοιπόν, την πρωτοβουλία να καλέσω τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτα Κακλαμάνη μαζί με όλο το Προεδρείο της ΚΕΔΚΕ για να δούμε πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα . Στα πλαίσια αυτά ενημέρωσα την ΚΕΚΔΕ ότι ως ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε αποφασίσει να βοηθήσουμε τους δήμους προς δύο κατευθύνσεις : Πρώτον, εξασφαλίζοντας οικονομικά κίνητρα και για την αποκομιδή των απορριμμάτων των μπλε κάδων, μέσω του συστήματος. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ήδη έχει αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία και συζητάει με τα συλλογικό σύστημα της ανακύκλωσης συσκευασιών με στόχο την αναθεώρηση του περιεχομένου των προγραμματικών συμβάσεων που υπογράφουν με τους δήμους. Στα πλαίσια αυτά μελετάμε ένα μοντέλο χρηματοδότησης των δήμων ανάλογα με τους τόνους συσκευασιών που θα συλλέγουν. Δεύτερον, ανακοίνωσα στην ΚΕΔΚΕ ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ θα χρηματοδοτήσει τους δήμους για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης, δηλαδή θα καλύψουμε το κόστος αγοράς σημαντικού μέρους του απαιτούμενου αριθμού των μπλε κάδων. Θέλω να υπογραμμίσω την πολύ θερμή ανταπόκριση της ΚΕΔΚΕ στα θέματα που της έθεσα και βέβαια να τονίσω το καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ανακύκλωσης. Στη συνάντησή μας, το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ έθεσε και το θέμα της δημιουργίας από την ίδια την ΚΕΔΚΕ, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμπληρωματικών συστημάτων ανακύκλωσης, πέραν των συστημάτων που ήδη υπάρχουν, όπως αυτό των μπλε κάδων. Τέτοιο συμπληρωματικό σύστημα είναι π.χ. αυτό με τα σπιτάκια, κ.ά. Τους είπα ότι εμείς θα τους βοηθήσουμε αρκεί να μας παρουσιάσουν μια συγκεκριμένη μελέτη για το θέμα. Κλείνοντας, σας επισημαίνω ότι πέρα αυτών σχεδιάζουμε και μία σειρά άλλες δράσεις που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της ανακύκλωσης, τις οποίες θα σας ανακοινώσω πολύ σύντομα, αλλά όχι σήμερα. Μάλιστα, αποφασίσαμε σήμερα να διοργανώσουμε το φθινόπωρο μαζί με την ΚΕΔΚΕ μία ημερίδα για την Ανακύκλωση. Θέλω, τέλος, να σας πω – και το συζητήσαμε το θέμα και σήμερα με την ΚΕΔΚΕ – ότι εμείς ως ΥΠΕΧΩΔΕ προωθούμε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση από τα μικρά παιδιά, από τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, με στόχο να προωθήσουμε την ιδέα της ανακύκλωσης».

Σχόλια