Ομιλία Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στην 1η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ. Κυρίες και Κύριοι, Ζούμε σε μια εποχή που η πεποίθηση ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον κυριαρχεί όλο και περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για ανάπτυξη διαρκώς αυξάνονται. Ιδίως στη χώρα μας, οι Έλληνες συνειδητοποιούμε πλέον ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Την ίδια ώρα, όμως, η χώρα μας βρίσκεται και σε ένα στάδιο δημιουργίας νέων, καλύτερων υποδομών και πραγματικού εκσυγχρονισμού όλης της Ελλάδας. Στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος από τη μία πλευρά και της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας από την άλλη, αποτελεί τη βασική προτεραιότητά μας. Έχουμε την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων δημοσίων έργων της χώρας, αλλά και για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής –και μάλιστα σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς όπως είναι η Διαχείριση των Υδάτων, η Κλιματική Αλλαγή, η Χωροταξία, η Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος κ.α. Για εμάς στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, νοούνται ως αλληλένδετες έννοιες. Δεν έχει νόημα η ανάπτυξη όταν γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Μακροπρόθεσμα –ή και μεσοπρόθεσμα πολλές φορές- βγαίνουμε όλοι χαμένοι. Γι’ αυτό και πιστεύουμε μόνο στην ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Στοχεύουμε, δηλαδή, στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δουλειά μας, αποσκοπεί στο να υπηρετήσουμε τρεις θεμελιώδεις σκοπούς:  Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  Την προστασία του περιβάλλοντος.  Τη δημιουργία υποδομών που έχει ανάγκη η χώρα Υπηρετώντας με συνέπεια αυτούς ακριβώς τους σκοπούς, καταρτίσαμε το πρόγραμμα έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ για την 4η Προγραμματική Περίοδο. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, δώσαμε τόσο μεγάλη έμφαση σε έργα και δράσεις για καλύτερο περιβάλλον. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Με συστηματική δουλειά και έχοντας υπόψη τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρήσαμε στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) για τον Τομέα Περιβάλλοντος. Βάσει αυτού προσδιορίσθηκε ένας αριθμός έργων και δράσεων που κρίνονται ως πρώτης προτεραιότητας και συνεπώς πρέπει να επιδιωχθεί η υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο (2007-2013). Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών εκτιμάται σε περίπου 4,3 δισ. Ευρώ. Από αυτά, τα 2.769 εκ. είναι για το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη «ΕΠΠΕΡΑΑ» του ΥΠΕΧΩΔΕ ενώ τα υπόλοιπα 1.539 για τα ΠΕΠ. Συγκρίνετε αυτά τα ποσά με τα αντίστοιχα στο Γ’ ΚΠΣ, όπου όπως γνωρίζετε υπήρχε μεγάλη δυσαναλογία σε βάρος του περιβάλλοντος. Για εμάς το Περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη και όχι στα λόγια, και αυτό όχι επειδή έγινε της μόδας τελευταία. Βέβαια, θέλω να τονίσω εδώ και κάτι ακόμη: Ότι είναι στρεβλή και άδικη για τη χώρα η εικόνα που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι για το περιβάλλον στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα και όχι μεγάλης έκτασης προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται με πρόγραμμα και δουλειά. Και αδικούμε τους εαυτούς μας όταν παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας στην πλάτη του περιβάλλοντος και σε βάρος της ίδιας της πατρίδας μας. Και θέλω εδώ να αναφέρω ένα παράδειγμα που είπα στην ομιλία μου στην Βουλή πριν τέσσερις μέρες. Στις 23 Ιανουαρίου, στην Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ Τρίμπιουν δημοσιεύθηκε κατάταξη 133 χωρών με κριτήριο έναν πρόσφατο δείκτη περιβαλλοντικής επιδόσεως, τον οποίο έχουν αναπτύξει τα γνωστά αμερικάνικα πανεπιστήμια Γέιλ και Κολούμπια. Σε μία κλίμακα από 1 έως 100 η χώρα μας βαθμολογείται με 80,2. Και μάλιστα κρίνεται ως καλύτερη από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο κ.ά. και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Γαλλία και την Ιαπωνία. Θέλω, λοιπόν, για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, να επισημάνω και να το τονίσω ιδιαίτερα σε εσάς που εξ ορισμού μπορείτε να κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα: Ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη, αλλά όχι με υπερβολές και λαϊκισμούς που τον οδηγούν τελικά στην αδιαφορία. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε και να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας όλοι -και ιδίως όσοι υπηρετούμε το περιβάλλον από υπεύθυνες θέσεις. Είτε αυτές οι θέσεις είναι σε τοπικό επίπεδο, είτε είναι σε εθνικό, είτε είναι σε υπερεθνικό, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι χρέος μας είναι να υπηρετούμε το περιβάλλον και τον τόπο. Όχι προσωπικές πολιτικές. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη του προγράμματος. Ας δούμε λίγο πώς φτάσαμε εδώ. Μετά από την ανάθεση μελέτης στρατηγικού προγραμματισμού το Νοέμβριο του 2005, καταρτίσθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο μετά από δημόσια διαβούλευση περιελήφθη στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Καταρτίσθηκε ένα συνολικό σχέδιο για τον περιβαλλοντικό τομέα σε εθνικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τους συγκεκριμένους στόχους που τίθενται ανά τομέα, καθώς και τις αντίστοιχες δράσεις. Επίσης, περιλαμβάνει και ανά Περιφέρεια τους στόχους και τις αντίστοιχες δράσεις. Ήδη, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις με τους φορείς που θα υλοποιήσουν έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Και οι επαφές θα ενταθούν, ώστε να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο στόχων και δράσεων στο υψηλότερο επίπεδο και δέσμευση από όλους τους φορείς για την υλοποίηση των πολιτικών. Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο την προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος. Έτσι ώστε το Περιβάλλον να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι δύο ειδικότεροι στρατηγικοί στόχοι όλου του Προγράμματος είναι: Πρώτον. Η Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων. Και δεύτερον. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. ¶λλωστε, καμία περιβαλλοντική πολιτική δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα, χωρίς τη συμπαράσταση και την ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών. Εκτός, όμως, αυτών των δυο βασικών γενικών στόχων του Προγράμματος, oι ειδικοί στόχοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 1. Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων & αστικών λυμάτων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Ορθολογική και αειφορική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. 3. Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης της ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσμών χλωρίδας και πανίδας. 4. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από την υποβάθμιση που προκαλούν οι εκπομπές αερίων ρύπων, ο θόρυβος και οι ακτινοβολίες. 5. Πολιτική Προστασία, με την έννοια της αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές καταστροφές. 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και βελτίωση της απόκρισης των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Συγκεντρώνοντας και κατηγοριοποιώντας τα μεγάλα έργα που έχουμε επιλέξει να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αλλά και από τα ΠΕΠ, η εικόνα έχει ως εξής:  Έργα αποχέτευσης, Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για όλους τους οικισμούς, που προβλέπονται από την Κοινοτική Οδηγία 271/91, με πληθυσμό αιχμής πάνω από 2.000 κατοίκους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το μεγάλο έργο αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών για την Ανατολική Αττική. Το κόστος των έργων αυτών υπολογίζεται σε 946 εκατ. Ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ και άλλα 431 εκατ. Ευρώ στα ΠΕΠ, σύνολο 1.377 εκατ. Ευρώ.  Έργα διαχείρισης απορριμμάτων. 290 εκατ. Ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ και άλλα 465 εκατ. Ευρώ στα ΠΕΠ, σύνολο 755 εκατ. Ευρώ.  Σημαντικά έργα υδρεύσεων κυρίως σε επιλεγμένες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης με έλλειψη νερού, όπως η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ύψους 334 εκατ. ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ και άλλα 275 εκατ. ευρώ στα ΠΕΠ, σύνολο 609 εκατ. Ευρώ.  Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα κόστους 395 εκατ. Ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ( ρέματα Εσχατιάς, Ραφήνας, Ερασίνου κ.α. ) και άλλα 182 στα ΠΕΠ, σύνολο 577 εκατ. Ευρώ.  Έργα «πράσινων μεταφορών» -όπως η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά- συνολικού κόστους 335 εκατ. Ευρώ (όλα στο ΕΠΠΕΡΑΑ).  Έργα ενέργειας, όλα στο ΕΠΠΕΡΑΑ, συνολικού ύψους 105 εκατ. Ευρώ όπως η τηλεθέρμανση Φλώρινας, τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας, ενεργειακά ¶γιου Όρους κ.α.  Δράσεις υποστήριξης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Φυσικού Περιβάλλοντος (Δίκτυο NATURA 2000) και άλλα έργα προστασίας και διατήρησης βιοποικιλότητας, φυσικού και υγροτοπικού περιβάλλοντος συνολικού κόστους 225 εκατ. Ευρώ.  ¶λλες υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της λειτουργίας φορέων και μηχανισμών άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, δράσεις αγοράς εξοπλισμού για την πολιτική προστασία (πχ πυρκαγιές, βιομηχανικά ατυχήματα) καθώς και μελέτες και εξοπλισμός για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (πχ θόρυβος, ατμόσφαιρα, ποιότητα νερών) συνολικού κόστους περίπου 153 εκατ. €.  Και με την τεχνική βοήθεια και διάφορες άλλες επιμέρους δράσεις που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΠΠΕΡΑΑ, όσο και από τα ΠΕΠ, φτάνουμε σε ένα πρωτοφανές για τη χώρα μας σύνολο του ύψους των 4,3 δισ. Ευρώ. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα: στόχος μας είναι η ακόμα καλύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, επενδύσεων και προγραμμάτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πώς σχεδιάζουμε να το επιτύχουμε αυτό; Πρώτον, με το θεσμό της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι υποχρεωτικός σε επίπεδο προγραμματισμού για μεγάλες δράσεις ή προγράμματα. Δεύτερον, με την ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για τις Περιβαλλοντικές δράσεις, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Τρίτον, την θεσμοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Τέταρτον, με τη λειτουργία και ισχυροποίηση του Θεσμού των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Και πέμπτον, με την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των Φορέων Υλοποίησης των έργων, μέσω του Εθνικού Προτύπου Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικών Δικαιούχων. Αυτό για τα έργα περιβάλλοντος καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού τα έργα αυτά γενικώς είναι πιο δύσκολα και απαιτητικά από τα συνηθισμένα δημόσια έργα. Σημειώνω, επίσης, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ θα αναλάβει να εκτελέσει το ίδιο μέσω μίας ανωνύμου εταιρείας έργα περιβάλλοντος για λογαριασμό φορέων που είναι αδύναμοι και δεν θα μπορέσουν να λάβουν πιστοποίηση επάρκειας σαν Τελικοί Δικαιούχοι. Σκέφτομαι την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε με ένα εξειδικευμένο παράρτημα της. Το Πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο και ο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε είναι πραγματικά τεράστιο, τόσο ως οικονομικό μέγεθος, όσο και από πλευράς δυσκολίας εκτέλεσης. Είναι ένα έργο που μπορεί πραγματικά να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους Έλληνες, για τις σημερινές αλλά και τις αυριανές γενιές. Επιτρέψτε μου να πω, ότι στο ΥΠΕΧΩΔΕ τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε τα εχέγγυα για να φέρουμε εις πέρας άψογα αυτό το μεγάλο έργο. Πρώτον, το έχουμε αποδείξει με τις επιδόσεις μας στην απορροφητικότητα. Σας θυμίζω ότι το 2007, το ΥΠΕΧΩΔΕ σημείωσε και νέο ρεκόρ έτους στις απορροφήσεις Κοινοτικών και Εθνικών Πόρων. Παρά τις δυσκολίες, που εντάθηκαν και λόγω των καλοκαιρινών πυρκαγιών, το ΥΠΕΧΩΔΕ με συστηματική και σκληρή δουλειά διπλασίασε τους ρυθμούς εκτέλεσης έργων και απορρόφησης πόρων. Απορρόφησε πλήρως όσα χρήματα του διατέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ). Η συνολική απορρόφηση του ΥΠΕΧΩΔΕ από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους κατά το 2007 ανέρχεται σε 2,12 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι διπλάσια από την απορρόφηση των 1,06 δισ. ευρώ του 2003, έτους αιχμής των ολυμπιακών έργων». Ειδικότερα, μάλιστα, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, από 14% το Μάρτιο του 2004, σήμερα προσεγγίζει το 75%. Η δεύτερη, βέβαια, μεγάλη απόδειξη ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας έναν τόσο σπουδαίο σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, είναι το έργο μας στον τομέα του περιβάλλοντος μέχρι σήμερα. Σίγουρα δεν έχουμε προλάβει να αντιμετωπίσουμε μέσα σε 4 χρόνια όλες τις μεγάλες εκκρεμότητες μιας ολόκληρης 20ετίας. Έχουμε κάνει όμως πολλά. Ενδεικτικά και επιγραμματικά σας αναφέρω:  Ενσωματώσαμε στην ελληνική νομοθεσία 30 κοινοτικές οδηγίες κλείνοντας όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν. Αντιμετωπίσαμε σημαντικά θέματα που χρόνιζαν, όπως η Καρέτα-Καρέτα, ο Κουρουπητός κ.α. Παραλάβαμε 52 ανοικτές υποθέσεις εναντίον της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις μειώσαμε σε 30, ενώ άλλες χώρες έχουν πολλαπλάσιες, όπως η Ισπανία με 87 και η Ιταλία με 82 ανοικτές υποθέσεις.  Εκπονήσαμε το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα ειδικά χωροταξικά για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία. Έγινε η διαβούλευση και προχωρούμε στην θεσμοθέτησή τους. Αυτό συνιστά μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες.  Αντιμετωπίσαμε το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ψυτάλλεια και κατασκευάσαμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο ξήρανσης στην Ευρώπη!  Τετραπλασιάσαμε την ανακύκλωση στη χώρα μας. Από 6% που ήταν το 2004 το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων που ανακυκλώνονταν, σήμερα ξεπερνάει το 24%. Παράλληλα, σήμερα έχει δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο για να ανακυκλώνονται σχεδόν όλα τα είδη απορριμμάτων.  Ενισχύσαμε σημαντικά τις προστατευόμενες περιοχές και τις αυξήσαμε κατά 10 και έχουμε ετοιμάσει ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τη θεσμοθέτηση άλλων 70 νέων προστατευμένων περιοχών.  Διενεργούνται επιτέλους έλεγχοι για την ρύπανση. Προχωρήσαμε σε περισσότερους από 700 ελέγχους σε βιομηχανίες και επιβάλαμε πρόστιμα περίπου 14 εκατ. ευρώ στους παραβάτες.  Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή. Μειώνουμε κατά 16,6% τις εκπομπές ρύπων στις βιομηχανίες την περίοδο 2008 – 2012. Εφαρμόζουμε βέλτιστες περιβαλλοντικές τεχνικές στις 370 πιο ρυπογόνες βιομηχανίες της χώρας. Και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από μέτρα, τα οποία επανειλημμένως έχω αναφέρει. Θα είμαστε απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις της χώρας μας απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο.  Εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική για τα απόβλητα και τα απορρίμματα.  Εκπονήσαμε Εθνικό Σχέδιο για τα επικίνδυνα απόβλητα και εφαρμόζεται ένα νέο αναμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Προωθούμε την οργανωμένη και καλά μελετημένη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Ολοκληρώσαμε την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων.  Προχωρούμε σημαντικές αναπλάσεις σε μεγάλες και μικρές πόλεις.  Στο μεγάλο θέμα του Κτηματολογίου βάλαμε νέους κανόνες και νέες βάσεις στο έργο, για να προχωρήσει γρήγορα και δίκαια. Το 2004 είχαν κτηματογραφηθεί 960 χιλιάδες στρέμματα και πλέον έχουν κτηματογραφηθεί περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Γνωρίζετε όλοι σας καλά την ευθύνη που έχουμε στα χέρια μας. Είμαι βέβαιος ότι καθ’όλη τη διάρκειά της, η συνεργασία μας θα είναι άψογη και αποδοτική. Για την Ελλάδα και το περιβάλλον. Για το καλό του τόπου μας, για το καλό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Σχόλια