Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Συνεδρίασε χθες στο υπουργείο Εσωτερικών η διυπουργική επιτροπή, για την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που συστήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού.Οι αρμοδιότητες της επιτροπής, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, είναι ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η δυνατότητα έγκρισης και χρηματοδότησης μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση και την ανάπλαση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), δηλαδή των παράνομων χωματερών. Επίσης, η εποπτεία της πορείας των σχετικών έργων, η εποπτεία των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή τυχόν κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δυνατότητα εκπόνησης και υποβολής επιχειρησιακών σχεδίων, προγραμμάτων και κάθε είδους δράσεων που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και χρηματοδότησής τους με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να μετέχουν, προκειμένου να ενημερώσουν την επιτροπή, ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Χαράλαμπος Μανιάτης, ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Νίκος Χιωτάκης, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ-ΠΕΠ Αττικής Κώστας Λέμμας, οι εκπρόσωποι των αναδόχων των έργων που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Αττικής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Φυλής, Γραμματικού και Κερατέας), οι εκπρόσωποι των συμβούλων υποστήριξης και ελέγχου των έργων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος και μέλη οι υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου και Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Σχόλια