Βραβείο για την πρώτη οικολογική πλωτή μονάδα αφαλάτωσης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝ

0
2
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απένειμε ειδικό βραβείο στην πρώτη ευρωπαϊκή πλωτή οικολογική μονάδα αφαλάτωσης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2000-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ανάδοχο κύριο φορέα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η πλωτή, αυτόνομη, μεταφερόμενη και φιλική προς το περιβάλλον μονάδα αφαλάτωσης, έλαβε ειδική μνεία από τους κριτές και την Επίτροπο κ. Danuta Hubner για τις δυνατότητες που προσφέρει στη κοινωνία και στους πολίτες, στο πλαίσιο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών. Το καινοτόμο αυτό έργο συνδυάζει σε ένα πλωτό μέσο, μια μονάδα αφαλάτωσης και μια μονάδα ανεμογεννήτριας που παρέχει άμεσα την ενέργεια που χρειάζεται, για να μετατραπεί το θαλασσινό σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουν – κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες – τα ελληνικά νησιά. Σημαντική είναι και η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος, καθώς χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον άνεμο για να παράγει την απαιτούμενη ενέργεια. Το νερό που αφαλατώνεται προέρχεται από το πέλαγος χωρίς να επιβαρύνει τους υδροφόρους ορίζοντες και η αφαλάτωση γίνεται χωρίς χημική επεξεργασία. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης είναι μηδενική. Η συγκεκριμένη μονάδα αφαλάτωσης δεν είναι μόνο λύση στη λειψυδρία αλλά και στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων. Οι αφαλατώσεις απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος το οποίο σημαίνει, συνήθως, αύξηση αερίων ρύπων και επιβάρυνση για το περιβάλλον. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά συνέπεια η εκπομπή αερίων ρύπων είναι μηδενική. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο χρηματοδότησης παρόμοιων μονάδων, σε κάθε μικρό νησί της Ελλάδας και για το σκοπό αυτό έχει ήδη γίνει συνεργασία με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση των εν λόγω ετήσιων βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Regio Stars», που παρέστησαν ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος και οι Γενικοί Γραμματείς Βιομηχανίας κ. Μελέτιος Τζαφέρης και Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, 268 περιφέρειες της Ε.Ε κλήθηκαν να υποβάλουν σχέδια που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την περίοδο 2000-2006. Συνολικά, 18 κράτη -μέλη υπέβαλαν 71 επιλέξιμες αιτήσεις, 26 από τις οποίες επελέγησαν από μια ανεξάρτητη επιτροπή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων. Στα βραβεία, που διοργανώθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου 2008, διακρίθηκαν καινοτόμες πρακτικές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα παραδείγματα.

Σχόλια