Υποχρέωση υποβολής στοιχείων για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Μετά από παράκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΥΠΕΧΩΔΕ υπενθυμίζει ότι κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου ετησίως πρέπει να υποβάλλει μέχρι την 31η Μαρτίου 2008 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική έκθεση για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η σχετική έκθεση θα υποβληθεί για πρώτη φορά φέτος και στη συνέχεια θα υποβάλλεται σε ετήσια βάση. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το ¶ρθρο 6 του Κανονισμού 842/2006 της Ε.Ε.. Η μορφή της έκθεσης έχει καθοριστεί με τον Κανονισμό 1493/2007 της Ε.Ε. Ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ec.europa.eu/environment/climat/fluor/reporting_en.htm. Οι εκθέσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση env-fgas-reporting@ec.europa.eu ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με φαξ στη παρακάτω διεύθυνση : TouchDown Consulting sprl Avenue Etang Decellier, 19 B-1310 La Hulpe Belgium Phone: +32 2 652 54 55 Fax: +32 2 652 54 56 Οι εκθέσεις κοινοποιούνται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μέσω ταχυδρομείου ή φαξ στη διεύθυνση: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147, ΑΘΗΝΑ 112 51 Φαξ: 210 8646939 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από 10.00 π.μ. – 12.00 π.μ. στο τηλέφωνο: 210 8650076

Σχόλια