Η ΕΕ αποστέλει ομάδα εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας ως ενίσχυση για τις πλημμύρες στον Ισημερινό

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ), απέστειλε ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Guayaquil του Ισημερινού. Αποστολή της ομάδας είναι να βοηθήσει την Υπηρεσία Πολιτικής ¶μυνας του Ισημερινού και τα Ηνωμενα Έθνη να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα κατά τις τελευταίες 13 εβδομάδες. Η ομάδα του ΚΠΠ θα συμβάλλει στον συντονισμό της επέμβασης για την αντιμεπτώπιση της καταστροφής, θα βοηθήσει στην εφοδιαστική διαχείριση, θα εκτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες και θα συμβάλλει με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ο Κοινοτικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας μπορεί να διαθέσει ενίσχύσεις σε κάθε μέρος του κόσμου, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα. «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό θα είναι μακρόχρονη», δήλωσε ο κ. Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούσε την επιτόπια κατάσταση μέσω του ΚΠΠ και κατά συνέπεια ήταν έτοιμη να αντιδράσει όταν έφτασε το αίτημα παροχής βοήθειας. Η αξία της εμπειρογωμοσύνης μας έχει αναγνωριστεί ιδιαίτερα σε παρόμοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τα τελευταία χρόνια και όπως πάντοτε θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε τον λαό του Ισημερινού». Ο Ισημερινός επλήγη, λόγω του φαινομένου Λα Νίνια, από τις εντονότερες βροχοπτώσεις της τελευταίας 25ετίας, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες μεγάλης έκτασης στις 13 από τις 24 επαρχίες της χώρας και 19 νεκρούς. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχίσουν μέχρι τον Απρίλιο. Οι πλημμύρες έχουν πλήξει μέχρι τώρα 250.000 έως 300.000 άτομα, από τα οποία τα 100.000 περίπου χρήζουν άμεσης βοήθειας. Πάνω από 13.000 άτομα διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα. Η έκταση της έκτακτης ανάγκης οδήγησε την Υπηρεσία Πολιτικής ¶μυνας του Ισημερινού να έλθει σε επαφή με το γραφείο αντιμετώπισης καταστροφών της Επιτροπής – το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ) – μέσω της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Quito. Το ΚΠΠ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα, απέστειλε επιτόπου την Κυριακή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα περιλαμβάνει πέντε εμπειρογνώμονες από την Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ισπανία καθώς και έναν σύνδεσμο από το ΚΠΠ. Η ομάδα θα εδρεύει στα γραφεία της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης στο Guayaquil, που είναι η υπηρεσία περιφερειακού συντονισμού στην πληγείσα περιοχή. Η ομάδα θα συνεργαστεί στενά με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ ECHO) και την επιτόπου ομάδα του ΟΗΕ για την Αξιολόγηση και τον Συντονισμό Καταστροφών (UNDAC). Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας Στόχος του κοινοτικού μηχανισμού [1] είναι η βελτίωση της συνεργασίας στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας. Εξασφαλίζει τον συντονισμό της παρεχόμενης άμεσης βοήθειας σε κάθε χώρα που τη χρειάζεται, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ετοιμότητας και επέμβασης όταν προκύψει κατάσταση μείζονος έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω δραστηριότητες συντονίζονται από την Επιτροπή μέσω της ενεργοποίησης του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ) που βρίσκεται στην Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της ΓΔ Περιβάλλοντος. Στον Κοινοτικό Μηχανισμό συμμετέχουν και τρίτες χώρες [2] και οι ομαδοποιημένοι πόροι του μπορούν να διατεθούν σε χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 2002, που άρχισε να λειτουργεί, ο Μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί για σειρά καταστροφών σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σε αυτές περιλαμβάνονται, το παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) στην Νοτιοανατολική Ασία το 2004, οι δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία, οι πλημμύρες στην Βουλγαρία και την Ρουμανία, ο τυφώνας Κατρίνα στις ΗΠΑ και ο σεισμός στο Πακιστάν το 2005 και τέλος η κρίση του Λιβάνου το 2006. Το 2007 ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε για τις πλημμύρες στη Βολιβία καθώς και για τις δασικές πυρκαγιές στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόσφατα, ο Μηχανισμός ενεργοποιήθηκε για πετρελαιοκηλίδες στην Ουκρανία και στην Νότια Κορέα καθώς και για ένα σεισμό στην Κιργιζία. Περαιτέρω πληροφορίες: Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία : http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm [1] Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου (2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ) (ΕΕ L314 της 01.12.2007, σ. 9) [2] ΕΕ των 27, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.

Σχόλια